Litwa coraz bliżej członkostwa w międzynarodowej organizacji gospodarczej

Litwa podpisała umowę o finansowaniu z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

zw.lt
Litwa coraz bliżej członkostwa w międzynarodowej organizacji gospodarczej

Fot. oecd.org

Umowa stanowi podstawę prawną dla ekspertów tej organizacji do przeprowadzenia w latach 2014-2016 szczegółowej analizy zarządzania różnymi obszarami. Uzyskane rekomendacje mają posłużyć do wzmocnienia efektywności działalności, stworzenia bardziej przejrzystego środowiska biznesowego, a także ścisłej współpracy pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym.

„W ubiegłym roku rada ministrów OECD postanowiła podjąć ciasną współpracę z Litwę, chcąc przygotować się do przyszłego jej przystąpieniu do organizacji. Konsekwentnie pracujemy, by zrealizować ten nasz długoterminowy cel. Podpisanie tej umowy wskazuje, że Litwa jest godnym zaufania i pewnym kandydatem” – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Rolandas Kriščiūnas, który w imieniu rządu Litwy podpisał umowę.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jest ważną międzynarodową, międzyrządową organizacją gospodarczą, skupiającą 34 wysoko rozwinięte państwa, które łączy akceptacja dla zasad demokracji i gospodarki rynkowej.

Organizacja została powołana do życia na mocy Konwencji Paryskiej, podpisanej w grudniu 1960 r. Litwa dąży do przystąpienia do Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Polska stałą się członkiem tej organizacji w 1996, Estonia w 2010 r.

PODCASTY I GALERIE