Litwa ciągle w tyle pod względem inwestycji zagranicznych

W ubiegłym roku Litwa ponownie fatalnie wypadła pod kątem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkę w państwa Europy Środkowej i Wschodniej.

zw.lt
Litwa ciągle w tyle pod względem inwestycji zagranicznych

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

W 2014 roku przyciągnęliśmy 300 milionów euro inwestycji zagranicznych co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi zaledwie 103 euro. Pod tym względem niekwestionowanym liderem jest Estonia, która na jednego mieszkańca dostała 906 euro inwestycji zagranicznych.

Inwestorzy uwzględniają raporty dotyczące stopnia przyjaznego środowiska biznesowego. Wysokość BIZ zatem zależy bezprośrednio od miejsca w rankingu.

W ubiegłym roku w rankingu Banku Światowego Doing Businnes Litwa zajęła 24 miejsce, gdy Łotwa 23 , zaś Estonia – 17. Inwestorzy zrzucają Litwie wysokie podatki oraz korupcję, a także nieelastyczne stosunki pracy.

PODCASTY I GALERIE