LitPol Link otworzy drogę do przesyłu energii elektrycznej w ramach systemu elektroenergetycznego krajów Unii Europejskiej

Budowa połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Litwą a Polską LitPol Link, którą po stronie sąsiada realizują Polskie Sieci Elektroenergetyczne jest w dobrych rękach.

Bożena Lenkiewicz

Fot. Małgorzata Kozicz

Realizacja tej inwestycji otworzy drogę do przesyłu energii elektrycznej w ramach systemu elektroenergetycznego krajów Unii Europejskiej. Przyczyni się to do zlikwidowana barier funkcjonowania europejskiego rynku energii oraz Europejskiego Systemu Przesyłowego. W związku z tym budowa mostu energetycznego jest postrzegana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako projekt kluczowy na obecnym etapie działalności spółki, powiedział radiu ”Znad Wilii” prezes PSE Henryk Majchrzak.

Henryk Majchrzak

Prezes przypomniał, że projekt budowy połączenia elektroenergetycznego z Litwą został podzielony na dwa etapy. Pierwszy realizowany jest w perspektywie finansowania 2007-2013 (co oznacza, że jego realizacja zakończy się nie później niż w 2015 r.). Drugi natomiast w okresie programowania 2014-2020. W skład projektu Polska – Litwa do 2015 roku wchodzi 11 zadań – inwestycji liniowych i stacyjnych. Jedna z inwestycji – stacja Ołtarzew – została już pomyślnie sfinalizowana. Stacja służy do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej o napięciu 400 kV na napięcie 220 i 110 kV. Obiekt został wybudowany według najnowszej technologii z zastosowaniem izolacji gazowej (GIS).

PSE kontynuuje prace nad realizacją poszczególnych odcinków połączenia elektroenergetycznego Polski z Litwą. O poziomie ich zaawansowania poinformował Marcin Laskowski, Dyrektor Departamentu Inwestycji PSE.

Marcin Laskowski

Marcin Laskowski zapewnił, że pozostałe zadania są również realizowane zgodnie z harmonogramem.

Marcin Laskowski

Ta nowoczesna sieć linii i stacji obejmie blisko jedną czwartą Polski. Zwiększy pewność zasilania centralnej i północno-wschodniej części kraju oraz umożliwi przesył energii elektrycznej pomiędzy Polską a Litwą, przyczyniając się tym samym do zlikwidowania barier funkcjonowania europejskiego rynku energii oraz Europejskiego Systemu Przesyłowego, poprzez zamkniecie tzw. Pierścienia Bałtyckiego.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej