Litewskie społeczeństwo nie czuje zagrożenia ze strony euro

Niedługo Litwa zostanie 19 państwem strefy euro, jednak prawie 80 proc. mieszkańców kraju nie zmienia swoich nawyków finansowych.

zw.lt
Litewskie społeczeństwo nie czuje zagrożenia ze strony euro

Fot. BFL

9 proc. respondentów przyznaje, że zaczęło oszczędzać, a 6 proc. ankietowanych powiedziało, że już teraz wymieniają lity na euro. Kolejne 8 proc. ankietowanych mówi, że kupuje albo planuje zakup niezbędnych rzeczy.

,,Dla nas, przedstawicieli branży ubezpieczeniowej, ważne jest poczucie bezpieczeństwa ludzi i rodzin. W tym przypadku zależało nam na informacji, czy zbliżająca się nowa waluta będzie miała znaczący wpływ na zachowania finansowe społeczeństwa, które mogłoby świadczyć o chęci ochrony posiadanego majątku. Badanie wskazuje, że nasze społeczeństwo czuje się dość bezpiecznie w przeddzień wprowadzenia euro, jak również przewiduje, że większej fali różnych transakcji finansowych nie będzie” – mówi prezes PZU Lietuva Marius Jundulas.

Zdaniem prezesa PZU Lietuva, wprowadzenie euro jest dobrą okazją na sprawdzenie wartości swoich oszczędności, przejrzenie możliwości ubezpieczenia majątku, jak również ocenienia długoterminowości bezpieczeństwa swojego mienia.

,,Z sondażu wynika, że przed wprowadzeniem euro społeczeństwo nie spodziewa się zawirowań w swojej sytuacji finansowej, jak również nie przewiduje pogorszenia tejże sytuacji. Prawdopodobnie już dość dobrze odrobiliśmy lekcję zmiany waluty. Przecież dzisiaj średnie i starsze pokolenie korzysta już z trzeciej waluty lokalnej, a euro będzie czwartą. Ponadto zmieniły się też nawyki zakupowe – nie gromadzimy już zapasów, gdyż jesteśmy świadomi, że towarów i produktów na pewno nie zabraknie” – uważa Jundulas.

Prezes PZU Lietuva zwraca uwagę, że najczęściej zamiary kupowania nowych rzeczy, przed zmianą waluty, dotyczą osób po 56 roku życia, czyli należących do starszego pokolenia i osób mieszkających na wsiach. Takie zachowanie zdaniem, Jundulasa, powiązane jest ze starym zwyczajem gromadzenia zapasów przed każdą większą zmianą w państwie.

Przedstawiciele pokolenia średniego i najmłodszego najmniej przejmują się zmianą waluty w państwie. Osoby te są też bardziej elastycznie nastawione na możliwe zmiany cen, w związku z przeliczaniem waluty.

PODCASTY I GALERIE