Litewskie projekty energetyczne zostaną pozbawione środków unijnych ?

Litpol Link i jeszcze trzy litewskie strategiczne projekty w dziedzinie energetyki mogą być pozbawione unijnego dofinansowania, donosi lrytas.lt.

zw.lt
Litewskie projekty energetyczne zostaną pozbawione środków unijnych ?

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Kwestię finansowania omawiano w kwietniu w Brukseli z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Ponieważ inwestor projektu, operator sieci przesyłowych Litgrid w ubiegłym roku zawarł umowy z wykonawcami i przewidział wydatki na ten cel, Komisja Europejska uważa, że projekt o wartości 300 mln litów może być kontynuowany bez wsparcia unijnego.

Lrytas.lt informuje, że wątpliwości Brukseli co do finansowania wzbudzają też inne projekty energetyczne Litwy. Nie wykluczone, że o wsparcie unijne nie będzie mogło ubiegać się połączenie gazowe z polską, ponieważ zgody na budowę łącza nie wyraziły Łotwa i Estonia.

Minister energetyki Jarosław Niewierowicz nie traci nadziei na pozyskanie dofinansowania, ponieważ realizacja projektów ze środków własnych byłaby uciążliwa dla budżetu.

PODCASTY I GALERIE