Litewski Sąd Apelacyjny odrzucił pozew Orlenu

Litewski Sąd Apelacyjny odrzucił pozew Orlen Lietuva przeciwko Lietuvos geležinkeliai. Orlen domagał się prawie 60 mln euro rekompensaty za źle naliczone w latach 2014-2015 stawki przewozowe.

zw.lt
Litewski Sąd Apelacyjny odrzucił pozew Orlenu

Fot. ORLEN

Wyrok nie jest ostateczny, ponieważ może być zaskarżony w Sądzie Najwyższym. W wypadku, jeśli Sąd Najwyższy podtrzyma wyrok niższej instancji to Orlen będzie mógł skorygować pozew i rozpocząć proces od nowa.

W 2016 r. Wileński Arbitraż Komercyjny zadecydował, że koleje litewskie muszą zapłacić Orlenowi 35,64 mln euro za rok 2014 oraz 24,309 mln za rok 2015.

Litewski Sąd Apelacyjny unieważnił decyzję arbitrażową, co prawda w uzasadnieniu napisał również, że tego typu spory muszą być rozwiązywane nie poprzez arbitraż, a tylko poprzez zwykłe sądy. Dlatego Orlen ma prawo wznowić proces.

PODCASTY I GALERIE