Litewski PKB zbliża się do średniej unijnej

Poruszamy się w kierunku średniej unijnej, ale powoli. Przypadający na jednego mieszkańca Litwy PKB licząc według siły nabywczej w ubiegłym roku wzrósł o 2 procent - do 74 proc. średniej w krajach unijnych.

"Lietuvos rytas"
Litewski PKB zbliża się do średniej unijnej

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Wskaźniki innych państw bałtyckich również wzrosły – na Łotwie do 67 proc. średniej unijnej, w Estonii – do 72.

Najbogatszym państwem Unii według tego wskaźnika jest Luksemburg z 263 proc. średniej unijnej.

Dane te opublikował unijny urząd statystyczny Eurostat.

PODCASTY I GALERIE