Litewski PKB osiągnął ponad 80 proc. średniej unijnej

W ubiegłym roku rzeczywisty produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca Litwy, liczony wskaźnika według siły nabywczej, który wyrównuje różnice cen między krajami, wyniósł 84 proc. średniego PKB w Unii Europejskiej. To o 4 punkty procentowe więcej niż w 2018 r.

zw.lt
Litewski PKB osiągnął ponad 80 proc. średniej unijnej

W ubiegłym roku rzeczywisty produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca Litwy, liczony wskaźnika według siły nabywczej, który wyrównuje różnice cen między krajami, wyniósł 84 proc. średniego PKB w Unii Europejskiej. To o 4 punkty procentowe więcej niż w 2018 r.

Na Łotwie wskaźnik ten wyniósł 69 proc., w Polsce – 73 proc, w Estonii – 84 proc. średniej dla UE – podał Departament Statystyki.

Poziom cen w stosunku do PKB na Litwie w ubiegłym roku wyniósł 67,1 proc. średniej UE. W Polsce było to 61,1 proc., na Łotwie i w Estonii poziom cen wyniósł odpowiednio 74 proc. i 81,3 proc.

Najniższe ceny były w Rumunii (53,1 proc.) a najwyższe w Danii (132,7 proc.).

PODCASTY I GALERIE