Litewscy konsumenci bardziej optymistyczni od bałtyckich sąsiadów

Wskaźnik optymizmu litewskich konsumentów uplasował się w końcu ubiegłego roku na 87 miejscu. Litwa wyprzedziła i Łotwę , i Estonię.

zw.lt
Litewscy konsumenci bardziej optymistyczni od bałtyckich sąsiadów

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Niemniej jednak nastroje Litwinów nie ulegają poprawie tak szybko jak w innych krajach bałtyckich. Litwa znajdując się na 87 pozycji o 11 punktów wyprzedza średni wskaźnik europejski – 76 punktów.

Wskaźnik optymizmu konsumentów powstaje na bazie pytań zamieszczanych sondażu. Respondenci oceniają sytuację kraju, swoją sytuację materialną, poziom bezrobocia, inflację, skłonność do zakupu trwałych dóbr konsumpcyjnych i poziom oszczędności w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz dokonują prognozy tych zjawisk na rok następny. Pytania od początku prowadzenia tego badania są zadawane w identycznym brzmieniu i kolejności.

Że Litwa tkwi w recesji, uważa 52 proc litewskich respondentów, natomiast że wyjdziemy z niej w ciągu najbliższych 12 miesięcy wierzy 3 procent Litwinów. Dobrze lub bardzo dobrze sytuację na rynku pracy ocenia 34 procent litewskich respondentów.

PODCASTY I GALERIE