Gospodarka
zw.lt

Litewscy emeryci chcieliby otrzymywać co najmniej 600 euro

Większość emerytów na Litwie uważa, że emerytura jaką otrzymują nie wystarczy do godnego życia. 3/4 seniorów szacuje, że do zadowolenia ich codziennych potrzeb co miesiąc musieliby otrzymywać co najmniej 600 euro.

Rozbieżność pomiędzy potrzebami, a rzeczwistością jest nadal olbrzymia. Średnia emerytura na Litwie wynosi obecnie 365 euro.

Z sondażu wykonanego na zamówienie Swedbank wynika, że oczekiwania mieszkańców aż dwukrotnie albo i trzykrotnie mijają się z rzeczywistością. Zaledwie 1 proc respondentów uważa, że obecna wysokość emerytury wystarczy na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Sondaż wykazał, że oczekiwana wysokość emerytury zależy od miejsca zamieszkania – mieszkańcy dużych miast szacują, że co miesiąc musieliby otrzymywać od 800 do 1000 euro, natomiast emeryci zamieszkujący mniejsze miasta i wsie uważają, że wystarczyłoby im od 500 do 600 euro. W sondażu opinię wyraziło 1010 mieszkańców kraju.

Emerytury od stycznia wzrostają o ponad 8 procent. Średnia emerytura ma wynosić 377 euro, a dla osób z wymaganym stażem pracy – 399 euro.


Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!