Litewscy emeryci chcieliby otrzymywać co najmniej 600 euro

Większość emerytów na Litwie uważa, że emerytura jaką otrzymują nie wystarczy do godnego życia. 3/4 seniorów szacuje, że do zadowolenia ich codziennych potrzeb co miesiąc musieliby otrzymywać co najmniej 600 euro.

zw.lt
Litewscy emeryci chcieliby otrzymywać co najmniej 600 euro

Fot. Roman Niedźwiecki

Rozbieżność pomiędzy potrzebami, a rzeczwistością jest nadal olbrzymia. Średnia emerytura na Litwie wynosi obecnie 365 euro.

Z sondażu wykonanego na zamówienie Swedbank wynika, że oczekiwania mieszkańców aż dwukrotnie albo i trzykrotnie mijają się z rzeczywistością. Zaledwie 1 proc respondentów uważa, że obecna wysokość emerytury wystarczy na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Sondaż wykazał, że oczekiwana wysokość emerytury zależy od miejsca zamieszkania – mieszkańcy dużych miast szacują, że co miesiąc musieliby otrzymywać od 800 do 1000 euro, natomiast emeryci zamieszkujący mniejsze miasta i wsie uważają, że wystarczyłoby im od 500 do 600 euro. W sondażu opinię wyraziło 1010 mieszkańców kraju.

Emerytury od stycznia wzrostają o ponad 8 procent. Średnia emerytura ma wynosić 377 euro, a dla osób z wymaganym stażem pracy – 399 euro.

PODCASTY I GALERIE