Lazutka proponuje zmianę systemu: osoby bezrobotne dłużej otrzymywałyby świadczenia

Profesor, ekonomista Romas Lazutka, mówi, że kraj powinien przedłużyć okres trwania świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, a tymczasowe świadczenia z tytułu poszukiwania pracy powinny zostać przekształcone w stały zasiłek pomocy społecznej dla osób poszukujących pracy.

BNS
Lazutka proponuje zmianę systemu: osoby bezrobotne dłużej otrzymywałyby świadczenia

Scanpix.lt/ Žygimantas Gedvila

Takie propozycje zostaną przedstawione rządowi. Według profesora, na przykład, jeśli stracisz pracę, świadczenia z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia muszą być wypłacane przez 3 miesiące dłużej niż obecnie przewidziano, a podczas pandemii mają być przedłużone o 1,5 roku.

Ekonomista Romas Lazutka powiedział, że takie propozycje narodziły się w specjalnie utworzonej grupie naukowców w jednym z projektów wspieranych przez Litewską Radę Naukową. Zespół badawczy przeprowadził analizę sytuacji bezrobocia i ubóstwa w kraju oraz przedstawił Litwie zalecenia, które zostaną przedstawione władzom w dniu 29 grudnia. Zalecenia zawarte w przygotowanych wytycznych, proponują wydłużenie okresu obowiązywania świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia z obecnych 9 do 12 miesięcy. Argumentuje się, że chociaż istnieją znaczne różnice między krajami, większość krajów Unii Europejskiej (UE) stosuje co najmniej 12-miesięczny okres zasiłku na ubezpieczenie od bezrobocia.

,,Nie proponujemy zmienić rozmiaru sumy świadczenia, ale musimy pamiętać, że tutaj nie mówimy o jakimś zasiłku socjalnym, ale o świadczeniu wypłacanym z ,,Sodry”, które nie jest premią, tylko jest kupowane przez ludzi w ich składkach. Kiedy pracujemy na podstawie umowy o pracę, pracodawca płaci składkę z naszego wynagrodzenia, co oznacza, że osoba, która traci pracę, ma prawo do odszkodowania, ponieważ straciła pracę i wynagrodzenie” – powiedział Romas Lazutka.

PODCASTY I GALERIE