Kreivys: Polska i Litwa mają wspólne cele w dziedzinie energetyki

Minister energetyki Dainius Kreivys odwiedził Polskę, gdzie wziął udział w 24. konferencji GAZTERM, która corocznie gromadzi przedstawicieli sektora energetycznego w Polsce i za granicą oraz zaprasza do dyskusji na temat aktualnych zagadnień w sektorze gazu ziemnego.

zw.lt
Kreivys: Polska i Litwa mają wspólne cele w dziedzinie energetyki

Fot. BNS

Witając uczestników konferencji minister energetyki zwrócił uwagę, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat gaz ziemny pozostanie ważnym źródłem energii. Dobrze rozwinięta infrastruktura energetyczna w istotny sposób przyczynia się do bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego funkcjonowania rynku, dlatego konieczne jest jak najlepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury gazu ziemnego oraz dążenie do większej integracji regionalnej rynku.

„Cieszę się, że Litwa i Polska mają wspólne cele w dziedzinie energetyki. Dywersyfikacja importu gazu ziemnego od bezpiecznych i wiarygodnych dostawców energii jest priorytetem obu krajów. Poprzez właściwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury możemy dążyć do stworzenia atrakcyjnego komercyjnie, konkurencyjnego i korzystnego ekonomicznie rynku dla konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej” – powiedział minister Kreivys.

Pytany o to, jak lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę gazu ziemnego dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i zapewnić rozwój regionalnego rynku, minister energetyki wskazał trzy przesłanki: dobrze rozwiniętą infrastrukturę gazu ziemnego, efektywne i przejrzyste ramy regulacyjne oraz usuwanie barier w dostawach energii. Wszystkie te warunki już istnieją lub zostaną stworzone w najbliższej przyszłości. Litewskie i polskie połączenie gazowe GIPL ma potencjał, by stać się katalizatorem integracji rynków gazu ziemnego od Helsinek po Bukareszt.

Podczas wizyty minister energetyki spotkał się z Piotrem Naimskim, pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, przedstawicielami polskich firm energetycznych oraz ukraińskiego operatora systemu przesyłowego gazu ziemnego.

Podczas wizyty minister odwiedził również terminal w Świnoujściu.

PODCASTY I GALERIE