Kraje bałtyckie złożyły wniosek do KE w sprawie dofinansowania synchronizacji energetycznej

Operatorzy elektrycznych sieci przesyłowych z Litwy, Łotwy i Estonii złożyli wspólny wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie dofinansowania synchronizacji sieci krajów bałtyckich z europejskim systemem elektroenergetycznym.

zw.lt
Kraje bałtyckie złożyły wniosek do KE w sprawie dofinansowania synchronizacji energetycznej

Fot. Antoni Radczenko

W chwili obecnej kraje bałtyckie nadal, w dużym stopniu pozostają, wyspą energetyczną w UE. To powoduje zależność energetyczną od Rosji

Koszt projektu wynosi 432,5 mln euro. Rządy krajów bałtyckich szacują, że Unia Europejska przeznaczy nie mniej niż 75 proc. sumy potrzebnej do realizacji projektu. Projekt ma zostać zakończony do 2025 roku.

Na pierwszym etapie finansowania środki zostaną przekazane na wzmocnienie sieci wewnętrznych. W następnych etapach będą wdrażane inne rozwiązania techniczne takie jak wykorzystanie napowietrznej linii prądu przemiennego LitPol Link między Litwą, a Polską. Brane jest też pod uwagę położenie dodatkowego podmorskiego kabla prądu stałego z Władysławowa do Kłajpedy.

Wniosek złożony przez litewski Litgrid, łotewski AST i estoński Elering jest wynikiem umowy, która została podpisana przez urzędy regulacyjne krajów bałtyckich na początku września. Dotyczy ona podziału kosztów w zakresie synchronizacji sieci elektroenergetycznych z systemem kontynentalnym.

PODCASTY I GALERIE