Kraje bałtyckie notują najwyższy wzrost kosztów siły roboczej w UE

Zgodnie z danymi Eurostatu, wzrost kosztów siły roboczej w I kwartale br., w porównaniu z I kwartałem poprzedniego roku, był w krajach bałtyckich jednym z najwyższych wśród 28 krajów UE.

zw.lt
Kraje bałtyckie notują najwyższy wzrost kosztów siły roboczej w UE

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Na Litwie koszt godziny pracy w ciągu roku zwiększył się o 6,1 proc., na Łotwie – o 4,7 proc., a w Estonii – o 6,9 proc.

Koszt wynagrodzeń na Litwie w ciągu roku zwiększył się o 6,1 proc., a w przypadku innych kosztów pracy (składki ubezpieczeń społecznych i in.) wzrost wyniósł 5,3 proc. Na Łotwie koszty te wzrosły o odpowiednio 7,1 proc. oraz 8,2 proc., a w Estonii – o 5,1 proc. i 4,5 proc.

W przemyśle na Litwie koszt godziny pracy w ciągu roku zwiększył się o 8 proc., w budownictwie – o 1,2 proc., a w sektorze usług – o 7,5 proc. W całej UE wzrost kosztów godziny pracy wyniósł 2,3 proc., a w strefie euro – 1,9 proc.

PODCASTY I GALERIE