„Korona” wspiera „Polonię”

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie 13 kwietnia odbyło się posiedzenie członków Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”. Przedsiębiorcy omówili aktualne kwestie współpracy z partnerami, udział w przyszłych konferencjach, kwestię reklamy w mediach oraz wsparcia finansowego klubu sportowego „Polonia”.

Brygita Łapszewicz
„Korona” wspiera „Polonię”

Fot. Marian Paluszkiewicz

Współwłaściciel firmy „Inviktus” Bernard Niewiadomski oraz kierownik spółki „Vilniaus Avilda” Andrzej Łuksza przedstawili zebranym sprawozdanie ze spotkania z przedstawicielem spółki „Orlen Lietuva” Marianem Gromadą. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim możliwości współpracy firm-członków „Korony” z „Orlenem”. Taka współpraca mogłaby odbywać się dzięki platformie internetowej „Connect”, na której mogą rejestrować się firmy, chcące dostarczać dla „Orlenu” poszczególne towary czy usługi.

Kolejnym ważnym akcentem posiedzenia Forum była przestrzeń medialna. Zygmunt Klonowski, dyrektor firmy „Klion” oraz prezes zarządu „Kuriera Wileńskiego”, przedstawił krótko kwestię organizacji konferencji „Polskie media na Litwie”. Konferencję, która odbędzie się już 30 kwietnia, organizują Forum „Korona”, Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie, Stowarzyszenie Naukowców Polaków na Litwie oraz Zrzeszenie „Polskie media na Wschodzie”. Planuje się, że udział w danym przedsięwzięciu weźmie około 70 osób.

Głównym celem konferencji jest pokazanie, na jakich zasadach działają media, jak reagują na zachodzące w społeczeństwie procesy, jaki wpływ na nie wywiera dokonujący się postęp. Omówiona zostanie też przestrzeń medialna na Litwie, a konkretnie to, jak na nią wpływają rosyjskie środki masowego przekazu oraz jak media litewskie próbują walczyć z propagandą wschodniego sąsiada.
Członków Forum ciekawiła m. in. kwestia reklamy w mediach, postanowiono więc zorganizować specjalne spotkanie na ten temat. Padła też propozycja, by na następnym spotkaniu została przeprowadzona dyskusja na temat pomysłów rozwoju dziennika „Kurier Wileński”.

Podczas poniedziałkowego spotkania omówiony został też temat organizowanej przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie konferencji gospodarczej „Lit-Pol Infra 2015”. Konferencja, która m. in. odbędzie się już dzisiaj, 16 kwietnia, poświęcona będzie przede wszystkim modernizacji systemów oświetlania ulicznego. Celem danej konferencji jest zapoznanie przedstawicieli litewskiej administracji i samorządów z polskimi doświadczeniami w zakresie realizacji programu „System zielonych inwestycji SOWA ― Energooszczędne oświetlenie ulic”. Członkowie „Korony” także zostali zaproszeni na konferencję.

Kolejny punkt posiedzenia Forum dotyczył wsparcia działalności wileńskiego Klubu Sportowego „Polonia”. Klub w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia, jednak przeżywa nie najlepsze czasy i zmaga się z problemami finansowymi.
Na prośbę o wsparcie „Korona” zareagowała już w roku ubiegłym, więc w tym roku także postanowiono wydzielić pieniądze dla KS „Polonia”. Tym razem Forum wesprze klub kwotą w wysokości 600 euro.

Ostatnią, ale nie mniej ważną kwestią posiedzenia była sprawa nawiązania współpracy z Nidzickim Klubem Biznesowym. Obecnie właśnie jest opracowywany dokument potwierdzający nawiązanie współpracy Klubu z „Koroną”. Wkrótce w tym celu również odbędzie się spotkanie.

PODCASTY I GALERIE