,,Korona” weźmie udział w misji gospodarczej na Mazurach

Przedstawiciele Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie “Korona” wezmą udział w misji gospodarczej do RP w ramach projektu "7 cudów mazurskich - promocja możliwości inwestycyjnych w regionie Wielkich Jezior Mazurskich", który odbędzie się w dniach 27-30 sierpnia 2018 r. w miejscowości Mikołajki oraz Orzysz na północno wschodniej części Polski, nad jeziorem Mikołajskim.

zw.lt
,,Korona” weźmie udział w misji gospodarczej na Mazurach

Fot. Roman Niedźwiecki

W ramach tej misji biznesowej zaplanowano spotkania B2B z polskimi przedsiębiorcami, wizyty biznesowe, spotkania z lokalną radą miejską i inne wydarzenia, w których możesz wziąć udział.

Głównym celem misji jest nawiązanie współpracy między przedsiębiorcami z regionu Wielkopolskich Jezior Mazurskich oraz przedsiębiorcami z Litwy i Łotwy , którzy są zainteresowani współpracą i eksportem regionalnych podmiotów gospodarczych, a także zainteresowanymi inwestycjami w regionie Wielkich Jezior Mazurskich.

Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” powstało w grudniu 2011 r. z inicjatywy przedsiębiorców polskiego pochodzenia na Litwie. Główną ideą powstania „Korony” była integracja lokalnego środowiska przedsiębiorców o polskim pochodzeniu. Forum „Korona” zrzesza firmy działające w różnych sektorach: w handlu, produkcji i sferze usług. Jako główne cele działalności wyznaczono: rozwój ekonomicznego potencjału regionów, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Litwą, wdrażanie nowoczesnych technologii oraz metod zarządzania w biznesie.
Cele działalności Forum „Korona” na bieżąco są realizowane poprzez regularne spotkania członków. Na tych spotkaniach analizowane są kwestie aktualne członkom „Korony”, na spotkania zapraszani są eksperci z różnych dziedzin działalności gospodarczej.

W ramach realizacji celów działalności zostały zorganizowane spotkania z przedstawicielami władz samorządów Wilna oraz rejonu wileńskiego i solecznickiego, podczas których dyskutowano o rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a samorządami.

Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” ściśle współpracuje z Ambasadą RP w Wilnie, Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”, samorządami Rejonu Wileńskiego i Solecznickiego, Domem Kultury Polskiej w Wilnie, wileńską filią Uniwersytetu w Białymstoku, Nidzickim Klubem Biznesu. Wspieramy szkolnictwo polskie na Litwie organizując szkolenia dla nauczycieli, wizyty studyjne przedsiębiorców do szkół z wykładami otwartymi oraz biorąc aktywny udział w dyskusjach, konferencjach i spotkaniach profilowych.

Forum obecnie – to funkcjonalna płaszczyzna dla połączenia przedsiębiorców i wymiany informacji. Jest ono także narzędziem zaszczepiania ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży. Obecnie do Forum należą przedsiębiorstwa z Wilna, rejonów wileńskiego i solecznickiego.

PODCASTY I GALERIE