„Korona” ma nowych członków

Po letniej przerwie odbyło się kolejne posiedzenie członków Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.

zw.lt
„Korona” ma nowych członków

Fot. Korona

Na początku posiedzenia odbyło się oficjalne przyjęcie nowych członków Forum. Grono „Korony” zasiliły następujące firmy: UAB „Etanetas”, UAB „Metal4Design”, UAB „Olertros Logistika” oraz UAB „Prie žiedo”, zarządzająca restauracją „Sakwa”.

Głównymi tematami wrześniowego spotkania było ustalenie planu działalności „Korony” na okres jesienny oraz przedstawienie informacji dot. wsparcia unijnego w najbliższej przyszłości.

W trakcie dyskusji na temat planów działalności wytyczono następujące najważniejsze kierunki:
Promocja „Korony” – opracowanie i wydanie folderu informacyjnego o „Koronie”, także unowocześnienie strony internetowej Forum.

„Korona” zamierza wziąć udział i zgłosić nominacje swych członków w konkursie „Polish Business Awards 2015”. Konkurs jest organizowany przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie, a uroczysta gala wręczenia nagród dla zwycięzców odbędzie się w listopadzie br.

Organizacja seminariów, konferencji na tematy aktualne dla członków „Korony”. Przykładowymi tematami mogą być: planowanie strategiczne, elastyczność przedsiębiorstwa. W trakcie takich przedsięwzięć członkowie „Korony” będą mogli podzielić się swymi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami w określonym temacie.

Nawiązanie kontaktów z przedstawicielami Polonii z innych krajów.

Następnie Andrzej Łuksza przedstawił zebranym informacje dot. wsparcia unijnego w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Zostały przedstawione programy, które mają być uruchomione w najbliższej przyszłości, informacje o tym, kto może wnioskować o wsparcie unijne w ramach tych programów, jakie są warunki uczestnictwa w nich. Zainteresowane osoby mogły następnie uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Nowi członkowie:

UAB „Etanetas” – firma świadczy usługi dostępu do Internetu zarówno dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorców, usługi IT, prowadzi handel sprzętem komputerowym oraz udziela konsultacji dla klientów.

UAB „Metal4Design” – spółka produkuje metalowe komponenty do mebli oraz elementów wyposażenia sklepów, akcesoria dla łazienek. Spółka szczególnie akcentuje produkcję najwyższej jakości elementów chromowanych. Także spółka świadczy usługi różnego rodzaju obróbki powierzchni: chromowanie, gorące cynkowanie, obróbka stali nierdzewnej, różnego rodzaju pokrycia antykorozyjne i in.

UAB „Olertros Logistika” – usługi transportowe, spedycyjne, logistyczne, magazynowania, usługi brokerów celnych.
UAB „Prie žiedo“ – firma zarządza doskonale znaną dla mieszkańców Wilna restauracją „Sakwa”, także prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową konfekcji i bielizny damskiej.

Firmy „Etanetas” oraz „Olertros Logistika” są z Solecznik. Tym samym grono „Korony” zasiliły pierwsze firmy z tego rejonu, a „Korona” poszerzyła obszar swej działalności o rejon solecznicki.

PODCASTY I GALERIE