Gospodarka
zw.lt

Konferencja „Jak pozyskać kapitał na finansowanie rozwoju?”

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Wydział Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie oraz Polsko-Litewska Izba Handlowa, wraz z partnerami, zapraszają na konferencję, która odbędzie się w środę, 28 marca 2018 r. w Radisson Blu Hotel Lietuva, przy ul. Konstitucijos av. 20 w Wilnie.

Podczas konferencji przedstawione zostaną różne formy pozyskiwania kapitału, począwszy od finansowania bankowego, poprzez fundusz private equity, aż po giełdę. Pokazane przy tym zostaną wady i zalety każdej z tych form.

W wydarzeniu wezmą udział liderzy biznesu z sektora finansowego, przedstawiciele organów regulacyjnych a także praktycy. Konferencja będzie też niepowtarzalną okazją do wysłuchania relacji firm, które z powodzeniem pozyskały kapitał na rozwój.

Aby otrzymać agendę konferencji i potwierdzić udział niezbędny jest kontakt pod adresem vilniusconference@gpw.pl

Paliwo na rozwój z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Firmy mogą wybierać między różnymi formami finansowania: od kredytu bankowego, poprzez fundusz private equity, aż po giełdę. Warto przyjrzeć się bliżej tej ostatniej, chociażby z tego względu, że ułatwia ona pozyskiwanie dodatkowego kapitału w przyszłości.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) to największa giełda regionu Europy Środkowo-Wschodniej, organizująca obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. Prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Warszawska giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych.

Na rynku regulowanym GPW notowanych jest obecnie niemal 430 emitentów z siedzibą w Polsce oraz prawie 50 spółek zagranicznych.

Wejście na zorganizowany rynek kapitałowy stanowi ważny etap w rozwoju spółki. Jej akcjonariusze decydując się na przeprowadzenie oferty publicznej i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego, na pytanie „jak rozwijać się dalej?” często odpowiadają: „zapraszając szeroki krąg inwestorów i dzieląc się z nimi spółką, jednocześnie uzyskując korzyści z pozyskanego kapitału”. Tak można opisać jeden z głównych argumentów, który przemawia za wejściem na giełdę.

Umożliwienie przepływu kapitału od inwestorów do podmiotów potrzebujących kapitału na rozwój jest jednym z podstawowych zadań giełdy. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie kładzie duży nacisk, aby tę rolę wypełniać jak najlepiej. Podczas ostatnich pięciu lat łączna wartość kapitału pozyskanego przez spółki poprzez rynki akcji GPW (w ramach IPO i SPO) wyniosła 170 mld zł (ponad 40 mld euro).

Ale debiut giełdowy to nie tylko pozyskanie finansowania podczas debiutu, lecz również dodatkowe atuty wynikające z posiadania statusu spółki publicznej, w tym ułatwienie pozyskiwania dodatkowego kapitału w przyszłości (np. poprzez emisję obligacji).

Chcąc przedstawić więcej możliwości, jakie spółkom z Europy Środkowo-Wschodniej daje rynek kapitałowy w Polsce, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Wydział Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie oraz Polsko-Litewska Izba Handlowa, wraz z partnerami, organizują konferencję pt. „Jak pozyskać kapitał na finansowanie rozwoju” na którą zaproszone są spółki litewskie, łotewskie i estońskie. Wydarzenie odbędzie się w środę, 28 marca 2018 r. w Wilnie i jest pierwszym z cyklu tego typu spotkań w regionie.

Konferencja zbiega się w czasie z debiutem spółki Novaturas – największego operatora turystycznego w krajach bałtyckich. – Jest to pierwsza znacząca oferta publiczna akcji na Litwie od 2010 r. Jednocześnie to pierwsze IPO oferowane inwestorom na trzech rynkach [przyp. red. w Polsce, na Litwie i w Estonii], z notowaniami w Warszawie i Wilnie. […] Traktujemy nasz debiut jako początek długookresowej współpracy z lokalnymi i zagranicznymi inwestorami – mówi Linas Aldonis, dyrektor generalny operatora.

Novaturas jest firmą z portfela funduszu Enterprise Investors, który w zeszłym roku wprowadził na GPW sieć sklepów Dino. Spółka dała zarobić nie tylko funduszowi, który wyszedł z inwestycji poprzez IPO ale także inwestorom, którzy od debiutu giełdowego mogli zyskać na wzroście jej kursu ponad 100%. Otoczenie makroekonomiczne sprzyja także biznesowi litewskiej firmy – analitycy zwracają też uwagę na wzrost notowań giełdowych Orbisu – spółki, która ma podobny do Novaturasa profil działalności.


Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!