Konferencja „Jak pozyskać kapitał na finansowanie rozwoju?”

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Wydział Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie oraz Polsko-Litewska Izba Handlowa, wraz z partnerami, zapraszają na konferencję, która odbędzie się w środę, 28 marca 2018 r. w Radisson Blu Hotel Lietuva, przy ul. Konstitucijos av. 20 w Wilnie.

zw.lt
Konferencja „Jak pozyskać kapitał na finansowanie rozwoju?”

Fot. Organizatorzy

Podczas konferencji przedstawione zostaną różne formy pozyskiwania kapitału, począwszy od finansowania bankowego, poprzez fundusz private equity, aż po giełdę. Pokazane przy tym zostaną wady i zalety każdej z tych form.

W wydarzeniu wezmą udział liderzy biznesu z sektora finansowego, przedstawiciele organów regulacyjnych a także praktycy. Konferencja będzie też niepowtarzalną okazją do wysłuchania relacji firm, które z powodzeniem pozyskały kapitał na rozwój.

Aby otrzymać agendę konferencji i potwierdzić udział niezbędny jest kontakt pod adresem vilniusconference@gpw.pl

Paliwo na rozwój z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Firmy mogą wybierać między różnymi formami finansowania: od kredytu bankowego, poprzez fundusz private equity, aż po giełdę. Warto przyjrzeć się bliżej tej ostatniej, chociażby z tego względu, że ułatwia ona pozyskiwanie dodatkowego kapitału w przyszłości.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) to największa giełda regionu Europy Środkowo-Wschodniej, organizująca obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. Prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Warszawska giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych.

Na rynku regulowanym GPW notowanych jest obecnie niemal 430 emitentów z siedzibą w Polsce oraz prawie 50 spółek zagranicznych.

Wejście na zorganizowany rynek kapitałowy stanowi ważny etap w rozwoju spółki. Jej akcjonariusze decydując się na przeprowadzenie oferty publicznej i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego, na pytanie „jak rozwijać się dalej?” często odpowiadają: „zapraszając szeroki krąg inwestorów i dzieląc się z nimi spółką, jednocześnie uzyskując korzyści z pozyskanego kapitału”. Tak można opisać jeden z głównych argumentów, który przemawia za wejściem na giełdę.

Umożliwienie przepływu kapitału od inwestorów do podmiotów potrzebujących kapitału na rozwój jest jednym z podstawowych zadań giełdy. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie kładzie duży nacisk, aby tę rolę wypełniać jak najlepiej. Podczas ostatnich pięciu lat łączna wartość kapitału pozyskanego przez spółki poprzez rynki akcji GPW (w ramach IPO i SPO) wyniosła 170 mld zł (ponad 40 mld euro).

Ale debiut giełdowy to nie tylko pozyskanie finansowania podczas debiutu, lecz również dodatkowe atuty wynikające z posiadania statusu spółki publicznej, w tym ułatwienie pozyskiwania dodatkowego kapitału w przyszłości (np. poprzez emisję obligacji).

Chcąc przedstawić więcej możliwości, jakie spółkom z Europy Środkowo-Wschodniej daje rynek kapitałowy w Polsce, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Wydział Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie oraz Polsko-Litewska Izba Handlowa, wraz z partnerami, organizują konferencję pt. „Jak pozyskać kapitał na finansowanie rozwoju” na którą zaproszone są spółki litewskie, łotewskie i estońskie. Wydarzenie odbędzie się w środę, 28 marca 2018 r. w Wilnie i jest pierwszym z cyklu tego typu spotkań w regionie.

Konferencja zbiega się w czasie z debiutem spółki Novaturas – największego operatora turystycznego w krajach bałtyckich. – Jest to pierwsza znacząca oferta publiczna akcji na Litwie od 2010 r. Jednocześnie to pierwsze IPO oferowane inwestorom na trzech rynkach [przyp. red. w Polsce, na Litwie i w Estonii], z notowaniami w Warszawie i Wilnie. […] Traktujemy nasz debiut jako początek długookresowej współpracy z lokalnymi i zagranicznymi inwestorami – mówi Linas Aldonis, dyrektor generalny operatora.

Novaturas jest firmą z portfela funduszu Enterprise Investors, który w zeszłym roku wprowadził na GPW sieć sklepów Dino. Spółka dała zarobić nie tylko funduszowi, który wyszedł z inwestycji poprzez IPO ale także inwestorom, którzy od debiutu giełdowego mogli zyskać na wzroście jej kursu ponad 100%. Otoczenie makroekonomiczne sprzyja także biznesowi litewskiej firmy – analitycy zwracają też uwagę na wzrost notowań giełdowych Orbisu – spółki, która ma podobny do Novaturasa profil działalności.

PODCASTY I GALERIE