Komunikacja kolejowa Litwa-Polska nadal bardzo uboga

Rozwiązania wciąż nie doczekał się problem niemal całkowitego braku komunikacji kolejowej między Polską a Litwą – pisze portal branżowy rynek-kolejowy.pl.

zw.lt
Komunikacja kolejowa Litwa-Polska nadal bardzo uboga

Fot. Koleje Litewskie

Raczej mało prawdopodobne, aby w przyszłym roku granice Polski przekroczył TLK „Hańcza”, który kończy bieg w Suwałkach.

Ministerstwo Infrastruktury RP zawiesiło rozmowy ze stroną litewską, bo ta oczekiwała obsługi polskimi lokomotywami także litewskiego odcinka trasy, podczas gdy PKP Intercity nie może wystawić w tym celu dodatkowej maszyny.

Od wznowienia ruchu na jedynym kolejowym polsko-litewskim przejściu granicznym w Trakiszkach minął ponad rok. Tymczasem oferta pasażerska wciąż jest tam bardzo uboga: jedynymi dostępnymi połączeniami są weekendowe kursy z Białegostoku do Kowna uruchamiane przez Przewozy Regionalne.

Mimo to podróżni mogą liczyć na pewną poprawę możliwości dojazdu koleją do Kowna, a z dodatkową przesiadką także do Wilna. PKP Intercity i Przewozy Regionalne prowadzą obecnie rozmowy w celu zapewnienia skomunikowania połączeń relacji Warszawa – Białystok – Warszawa z pociągami Polregio relacji Białystok – Kowno – Białystok w Białymstoku.

PODCASTY I GALERIE