Komorowski: Polska nie jest obecnie gotowa, by wejść do strefy euro

Obecnie nie ma możliwości wejścia Polski do strefy euro, konieczne spełnienie kryteriów z Maastricht - podkreślił w środę prezydent Bronisław Komorowski. Dodał, że są one ważne z punktu widzenia jakości polskiej gospodarki.

PAP
Komorowski: Polska nie jest obecnie gotowa, by wejść do strefy euro

Fot. PAP

„Zapowiedziałem odsunięcie debaty o kwestiach euro na czas po wyborach parlamentarnych, dlatego, że szkoda (…) +bić pianę+. Nie ma możliwości wejścia Polski do strefy euro w tej chwili, dopóki Polska nie spełni kryteriów (z Maastricht – PAP)” – powiedział prezydent w Radiu Zet.

„Kryteria wejścia do strefy euro – bez względu na to, jaką decyzję Polska podejmie w przyszłości – są korzystne dla polskiej gospodarki. Dzisiaj trzeba mówić o spełnieniu kryteriów po to, aby polska gospodarka funkcjonowała jak najlepiej” – dodał Komorowski.

Zaznaczył, że o tym, czy nasz kraj przystąpi do strefy euro, czy nie, zadecyduje przyszły parlament. „M.in. dlatego, że jest blokada w konstytucji. Nie da się zmienić konstytucji, nie dysponując 2/3 głosami w Sejmie” – wyjaśnił.

„Zadanie, które przed nami dzisiaj stoi to zadanie spełnienia kryteriów z Maastricht. To są kryteria, które są ważne, także z punktu widzenia jakości polskiej gospodarki” – mówił prezydent.

W listopadzie ub. roku prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że do tematu przyjęcia przez Polskę europejskiej waluty należy wrócić po wyborach parlamentarnych w 2015 r. Ocenił wówczas, że dzisiaj Polska nie jest do końca do tego przygotowana. Komentując w październiku ub. roku expose wygłoszone przez premier Ewę Kopacz, prezydent zapewniał, że nie żałuje, iż w wystąpieniu Kopacz nie padła konkretna data wejścia Polski do strefy euro. Podkreślał, że obecnie jest czas na dyskusję i budowanie świadomości Polaków, tak aby po roku 2015 – po wyborach parlamentarnych – mogli oni rozstrzygnąć kwestię wejścia Polski do strefy euro lub pozostania poza nią.

Kryteria konwergencji to stabilne ceny (inflacja nie wyższa niż o 1,5 pkt proc. od średniej z trzech krajów UE o najniższej inflacji); kryterium fiskalne (zakładające, że deficyt finansów publicznych nie może przekraczać 3 proc. PKB, a dług publiczny nie może być większy niż 60 proc. PKB); kryterium wysokości stopy procentowej (zakłada, że w ciągu roku przed badaniem średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa ma nie przekroczyć więcej niż o 2 pkt proc. stopy procentowej trzech państw członkowskich o najbardziej stabilnych cenach) oraz kryterium dotyczące wahania kursu waluty krajowej (+/- 15 proc. w stosunku do euro przez minimum dwa lata).

PODCASTY I GALERIE