Komornikom zapłacimy mniej

Ministerstwo Sprawiedliwości stale otrzymywało skargi mieszkańców w sprawie naliczanych przez komorników wydatków egzekucyjnych podczas egzekwowania niedużych zadłużeń. Mieszkańcy byli niezadowoleni, że wysokość naliczanych wydatków egzekucyjnych kilkakrotnie przewyższa kwotę samego zadłużenia. Na przykład, podczas ściągania długu w wysokości od 10 do 50 lt koszty egzekucyjne wynosiły 170 lt, przy ściąganiu długu w wysokości od 50 do 200 lt – 300 lt.

Daniel Spiridenkow
Komornikom zapłacimy mniej

Fot. BFL/Kęstutis Vanagas

Sytuacja uległa zmianie po zatwierdzeniu przez ministra sprawiedliwości nowych przepisów Wytycznych postępowania egzekucyjnego, które wprowadzają nowy i uproszczony tryb ściągania długów w wysokości do 200 lt. Tryb ten znacznie zmniejszył wysokość wydatków egzekucyjnych z tytułu egzekwowania niedużych zadłużeń od dziesiątków

Każdego roku komornicy egzekwują ponad 120 tys. pism egzekucyjnych, na mocy których ściągane są długi w wysokości nie przekraczającej 200 lt, a więc nowy tryb ulży

Zgodnie z nowymi przepisami, ściąganie zadłużeń w wysokości do 200 lt w ciągu 30 dni będzie się odbywało wyłącznie ze środków konta bankowego dłużnika, a naliczane będą wyłącznie niezbędne koszty egzekucyjne, w tym koszty pocztowe, które przy egzekwowaniu długów do 10 lt wyniosą 30 lt, przy ściąganiu długów od 10 do 50 lt – 40 lt, przy ściąganiu.

Podczas ściągania zadłużenia do 200 lt w ciągu 10 dni komornicy nie będą mogli potrzebować również pokrycia dodatkowych wydatków egzekucyjnych oraz wynagrodzenia.

A więc wydatki egzekucyjne z tytułu egzekwowania niedużych zadłużeń zmniejszone zostały 3-4 razy. Należy jednak dodać, że nowy tryb egzekwowania i obliczania wydatków egzekucyjnych będzie działał wyłącznie w tym przypadku, gdy zadłużenie, a także niezbędne wydatki egzekucyjne oraz pocztowe, dłużnik spłaci w terminie wskazanym w uprzedzeniu lub gdy zadłużenie oraz wydatki egzekucyjne komornik ściągnie w ciągu 30 dni z konta bankowego

Jeśli wskazane kwoty dłużnik nie spłaci w ciągu 30 dni, a komornik nie zdoła ich ściągnąć z konta bankowego dłużnika, wówczas komornik będzie mógł zastosować środki egzekwowania przymusowego, przewidziane w Kodeksie Postępowania Cywilnego Republiki Litewskiej.

Będą naliczane również wszystkie wydatki egzekucyjne, ustalone w Wytycznych postępowania egzekucyjnego, włączając dodatkowe wydatki egzekucyjne z tytułu postępowania egzekucyjnego (wykonanie poszczególnych działań przez komornika) oraz wynagrodzenia.

Należy również dodać, że komornik ma prawo nie potrzebować od dłużnika spłacenia wydatków egzekucyjnych, jeśli nie miał on trudności ze znalezieniem klienta, dłużnik się nie ukrywał od obowiązku spłacenia długu i dochody takiej osoby są niewysokie. Dłużnik ma prawo złożyć wniosek na imię komornika o zmniejszenie kwoty z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Wszystkie osoby, które z powodu różnych przyczyn spłacają zadłużenia z opóźnieniem, powinny zadbać o to, by komornik lub instytucja ściągająca dług byli poinformowani o podejmowanych przez takie osoby działaniach. Po spłaceniu chociażby części długu należy przekazać komornikowi odpis paragonu, a następnie, po całkowitym spłaceniu zadłużenia, należy ponownie powiadomić go o tym. Gdyby dłużnicy mieli taki stosunek do swych zadłużeń, to komornicy nie musieliby ich poszukiwać.

W Republice Litewskiej działalność procesową komorników kontroluje sędzia sądu okręgowego, na terytorium którego prowadzi swą działalność komornik. Skarga może być złożona nie później niż w ciągu 20 dni od dnia, gdy osoba skarżąca dowiedziała się lub musiała się dowiedzieć o wykonaniu zaskarżonego działania lub jego niewykonaniu, lecz nie później niż w ciągu 60 dni po wykonaniu danego działania. Za złożenie skargi wnioskodawca płacić nie powinien. Na mocy decyzji sądu w sprawie działań komornika może być złożona osobna skarga.

PODCASTY I GALERIE