Komisja Europejska wzywa Litwę do rozwiązywania problemów demograficznych

Komisja Europejska wzywa Litwę do doskonalenia systemu podatkowego i rozwiązywania problemów demograficznych, które stanowią zagrożenie dla wzrostu potencjału gospodarczego kraju.

BNS
Komisja Europejska wzywa Litwę do rozwiązywania problemów demograficznych

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Te i inne rekomendacje zostały wymienione w przedstawionym we czwartek sprawozdaniu krajów Unii Europejskiej, w którym analizowane są wyzwania gospodarcze poszczególnych państw.

W sprawozdaniu Litwy podkreśla się między innymi, że od roku 2011 na Litwie nastąpił stabilny wzrost gospodarki i znacznie zmalało bezrobocie. Autorzy analizy odnotowują jednak, że kraj spotyka się z wyzwaniami, które mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę Litwy w przyszłości.

„Są możliwości sprawienia, by system podatkowy był bardziej przychylny wzrostowi. Dochód podatkowy w dużej mierze zależy od podatków pośrednich i opodatkowania siły roboczej, a część pochodząca z podatków od majątku pozostaje niewielka” – czytamy w sprawozdaniu dotyczącym Litwy.

Komisja wskazuje także, że potencjał wzrostu Litwy napotyka wyzwania strukturalne, powstające w wyniku starzenia się społeczeństwa, braku umiejętności zawodowych i małych inwestycji, zwłaszcza w badania naukowe rozwój.

Według KE ważne jest także doskonalenie regulacji stosunku pracy, zmniejszanie liczby mieszkańców zagrożonych ubóstwem, kontynuowanie integracji Litwy z europejskimi rynkami energetycznymi.

PODCASTY I GALERIE