Komisja ds. Rolnictwa zastanawia się, ile otrzyma rolnictwo kraju w latach 2023-2027

Sejmowa Komisja ds. Rolnictwa Wiejskiego omówi plan strategiczny litewskiego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich na lata 2023-2027.

BNS
Komisja ds. Rolnictwa zastanawia się, ile otrzyma rolnictwo kraju w latach 2023-2027

Fot. scanpix.lt/Julius Kalinskas

Zawiera on środki dotyczące sposobu finansowania rolnictwa na Litwie w przyszłości.

W przeciwieństwie do poprzedniego planu, ten obejmuje dużą liczbę środków związanych z ochroną środowiska, które stanowią jedną czwartą środków w wysokości około 1 mld EUR.

Planuje się, że do 2027 r. powierzchnia gospodarstw ekologicznych na Litwie osiągnie 13% wszystkich gruntów, zamiast obecnych 8%. Wsparcie dla rolnictwa ekologicznego zwiększyłoby się ponad dwukrotnie.

Plan strategiczny przewiduje ograniczenia w płatnościach bezpośrednich – 100 tys. stropy i ponad 60 tys. świadczeń zostaną zmniejszone o 85%, ale można odliczyć wynagrodzenie.

Płatność redystrybucyjna zwiększająca wsparcie dla małych i średnich gospodarstw będzie wypłacana za pierwsze 50 ha i do 500 ha. Będzie to stanowić 20% kopert płatności bezpośrednich.

Jest obiecane prawie dwukrotnie większe wsparcie dla młodych rolników niż w poprzednim okresie finansowym, a także większe wsparcie dla ich powstania, środki inżynierii finansowej.

Aby utrzymać rentowność średnich gospodarstw mlecznych i zachęcić małe gospodarstwa do ekspansji na opłacalny poziom, planuje się zróżnicowanie płatności w zależności od wielkości stada krów.

W ostatnim dniu ubiegłego roku Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło do zatwierdzenia przez Komisję Europejską (KE) plan strategiczny rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Litwy na lata 2023-2027.

Plan musi zostać zatwierdzony przez KE do końca przyszłego roku.

Litwa nadal będzie miała możliwość powrotu do ulepszania tego planu.

Strategiczny plan rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Litwy na lata 2023-2027 zastąpi dotychczas obowiązujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

PODCASTY I GALERIE