Kolejny Business Mixer Polsko-Litewskiej Izby Handlowej

W poniedziałek (28 września) w Litewskim Centrum Kongresowo-Wystawienniczym LITEXPO w Wilnie odbył się trzeci Business Mixer Polsko-Litewskiej Izby Handlowej.

zw.lt
Kolejny Business Mixer Polsko-Litewskiej Izby Handlowej

Fot. Ewelina Mokrzecka

Podczas Business Mixera Polsko-Litewska Izba Handlowa zaprezentowała siedmiu nowych członków, członka sponsora – litewskiego ubezpieczyciela Lietuvos Draudimas (www.ld.lt) oraz członków korporacyjnych: Centrum Kongresowo-Wystawiennicze LITEXPO (www.litexpo.lt), operatora międzynarodowych połączeń autobusowych Grupę LUX EXPRESS (www.luxexpress.eu), spółkę PKP Energetyka (www.pkpenergetyka.pl) zajmującą się budową infrastruktury, Towarową Giełdę Energii (www.tge.pl) – należącą do Grupy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie platformę obrotu energią elektryczną i gazem, międzynarodową grupę doradczą CIVITTA (www.civitta.com) i warszawską kancelarię prawną Marszałek & Partnerzy (www.marszalekipartnerzy.pl).

„Dziś powitaliśmy siedem nowych firm, które przyłączyły się do Polsko-Litewskiej Izby Handlowej. Każda z nich ma swoje unikalne produkty, usługi i możliwości. Mamy nadzieję, że członkostwo w Izbie przyczyni się do ich wzrostu w obu krajach” – powiedział prezes Izby Jarosław Niewierowicz.

Business Mixer to cykliczne wydarzenie organizowane przez Izbę, miejsce spotkań polskiego i litewskiego biznesu, będące okazją do prezentowania nowych członków Izby. To już trzeci Business Mixer organizowany przez Izbę. Pierwszy odbył się w czerwcu tego roku w Hotelu Kempinski w Wilnie, drugi podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W drugiej części wydarzenia doszło do podpisania porozumienia o współpracy między Izbą a Litewską Konfederacją Przemysłowców. Porozumienie podpisali: Jarosław Niewierowicz, Prezes Izby oraz Robertas Dargis, Prezydent Litewskiego Zrzeszenia Przemysłowców.

„Jednym z celów Izby jest tworzenie dobrego otoczenia dla prowadzenia biznesu. Litewska Konfederacja Przemysłowców jest najodpowiedniejszym partnerem do realizowania tych celów. Podpisanie umowy umożliwia zarówno naszym członkom jak i członkom Konfederacji razem szukać nowych projektów, nowych rynków i zmierzać do lepszej współpracy gospodarczym na poziomie państw. Dążymy do uwolnienia potencjału współpracy gospodarczej między oboma krajami” – podpisując porozumienie powiedział Niewierowicz.

„Dla sąsiednich krajów ważna jest współpraca gospodarcza. Litwa i Polska ma do tego solidne podstawy. Dlatego, nie zależnie od tego, co nie mówiliby politycy i sceptycy na temat nieporozumień między naszymi krajami, ważne wspólne projekty w ostatnich latach dynamicznie ruszyły do przodu – w energetyce – połączenie Litpol Link, w transporcie wspólnie rozwiązujemy problemy związane z projektem Rail Baltica. Ciągle żywe stereotypy dotyczące litewsko-polskiej niechęci możemy pokonywać skutecznie realizując wspólne projekty. Dlatego dzisiaj chcę wyrazić swoje zadowolenie, że Konfederacja Przemysłowców Litwy podpisuje porozumienie o współpracy z Polsko-Litewską Izbą Handlową i że do naszego dużego kręgu członków Konfederacji mogę zaprosić tyle solidnych litewskich i polskich firm” – zabierając głos przy okazji podpisania porozumienia powiedział prezydent Litewskiej Konfederacji Przemysłowców Robertas Dargis.

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest ekskluzywną grupą firm i osób fizycznych prowadzących działalność lub zamierzających działać w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Izba gromadzi dla swoich członków informacje o możliwościach biznesowych w obu krajach, buduje relacje z osobami kreującymi rzeczywistość gospodarczą oraz organizuje konferencje i wydarzenia networkingowe. Izba angażuje się na rzecz tworzenia pozytywnego klimatu dla polsko-litewskich przedsięwzięć gospodarczych, dynamicznej wymiany handlowej między oboma krajami, napływu inwestycji oraz znoszenia barier dla współpracy firm w Polsce i na Litwie.

PODCASTY I GALERIE