Klonowski: Współpracy polsko-litewskiej na poziomie drobnego biznesu jest bardzo mało

Na Litwie powstanie wileński oddział Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. Jest to inicjatywa Klubu „Gazety Polskiej” oraz Zygmunta Klonowskiego.

zw.lt
Klonowski:  Współpracy polsko-litewskiej  na poziomie drobnego biznesu jest bardzo mało

Fot.zw.lt

„W zeszłym roku przy klubach „Gazety Polskiej” powstała Rada Gospodarcza, której celem jest przede wszystkim rozwój kapitału Polonii i rozwój średniego i drobnego biznesu w Polsce. Wszyscy politycy o tym mówią. Tylko jak konkretnie pomóc drobnemu biznesu, aby odczuwało się praktycznie, to jeszcze nikt nie wie” – wytłumaczył zw.lt Zygmunt Klonowski, właściciel „Kuriera Wileńskiego” oraz prezes Klubu „Gazety Polskiej” w Wilnie.

„Mając kontakt z Radą Gospodarczą doszliśmy do wniosku, że trzeba organizować oddziały poza granicami Polski. Bardzo się cieszę, że pierwszy oddział powstaje w Wilnie. (…) Na działalność naszego oddziału pokładamy bardzo duże nadzieje. Praktycznie mamy przed sobą pusty list, który musimy wypełnić” – dodał Klonowski.

W piątek (23 lutego) odbędzie się konferencja, na której zostanie podpisana deklaracja o utworzeniu wileńskiego oddziału Rady Gospodarczej jako pierwszego zagranicznego oddziału RG SWS. Przedstawiony zostanie skład wileńskiego oddziału oraz jego rola w nawiązaniu współpracy pomiędzy podmiotami małego i średniego biznesu Polski a Litwy, wykreowanie nowych form współpracy i ich propagowanie.

„Jeżeli widzimy, że współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Litwą rozwija się bardzo pomyślnie, ale przede wszystkim to jest zasługa dużych firm i koncernów. Natomiast współpracy na poziomie drobnego biznesu jest bardzo mało” – podkreślił Klonowski, którego zdaniem stare formy drobnego biznesu (jak na przykład kupowanie na bazarze w Polsce, a później sprzedawanie) wyczerpały się, dlatego trzeba poszukiwać nowych form współpracy. Wileński oddział, zdaniem przedsiębiorcy, właśnie będzie opracowywał i koordynował mechanizmy współpracy” – wyjaśnił Klonowski.

W trakcie konferencji zostanie zaprezentowana idea akcji Kapitał Polonii. Projekt Kapitał Polonii to wielowymiarowe przedsięwzięcie łączące przekaz o charakterze gospodarczym i patriotycznym. 

PODCASTY I GALERIE