Kinga Raś: Polska będzie odgrywała istotną rolę w polityce energetycznej Litwy

Litwa chce uniezależnić się od Rosji oraz zwiększyć samowystarczalność i konkurencyjność swojego sektora energetycznego – pisze Kinga Raś z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM).

zw.lt
Kinga Raś: Polska będzie odgrywała istotną rolę w polityce energetycznej Litwy

Fot. Antoni Radczenko

„Litwa chce uniezależnić się od Rosji oraz zwiększyć samowystarczalność i konkurencyjność swojego sektora energetycznego. Podstawą jego transformacji i modernizacji będą m.in. odnawialne źródła energii, których rola w bilansie energetycznym rośnie, zgodnie z unijnymi wymogami. Równolegle Litwa zamierza wprowadzić innowacje, które będą sprzyjać podniesieniu efektywności energetycznej. Działania te mogą być asumptem do zacieśnienia współpracy z Polską, którą Litwa postrzega jako jednego z najważniejszych partnerów” – pisze analityk PISM.

Kinga Raś pisze, że zamiarem Litwy jest podniesienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dalszą dywersyfikację źródeł dostaw oraz zwiększenie roli krajowych mocy w strukturze wytwarzania energii.  Jej zdaniem „Dla Litwy strategiczne znaczenie ma synchronizacja sieci elektroenergetycznych z systemem europejskim do 2025 r.”.

„Modyfikacja polityki energetycznej ma przynieść Litwie korzyści nie tylko w regionie państw bałtyckich, ale obliczone są one na szerszą skalę – mają uwzględniać m.in. Polskę i Finlandię. Synchronizacja gwarantuje większe zyski ze sprzedaży energii, tym bardziej że jej eksport – w tym do Polski – wzrósł z 2,831 TWh w 2016 r. do 3,249 TWh w 2017 r. Sprzyjać temu będzie planowana blokada importu energii z elektrowni atomowej w białoruskim Ostrowcu” – podkreśla analityk.
„Polska będzie odgrywała istotną rolę w realizacji litewskiego planu, ponieważ jest ważnym elementem całego procesu synchronizacji. Choć zwiększenie możliwości importu energii z Litwy budzi obawy o rentowność mocy wytwórczych w Polsce, stanowi jednocześnie gwarancję dostaw, szczególnie” – dodaje Kinga Raś.

Link do oryginału.

PODCASTY I GALERIE