KE zatwierdza utworzenie spółki typu joint venture przez Orlen i Synthos Green Energy S.A.

Komisja Europejska zatwierdziła w piątek, na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie fuzji, utworzenie spółki typu joint venture przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. i Synthos Green Energy S.A.

PAP
KE zatwierdza utworzenie spółki typu joint venture przez Orlen i Synthos Green Energy S.A.

fot. PKN Orlen

„Spółka będzie rozwijać i wdrażać mało- i mikromodułowe reaktory (odpowiednio SMR i MMR), badać potencjalne lokalizacje reaktorów, a po uruchomieniu elektrowni jądrowych będzie komercjalizować w Polsce energię elektryczną wytwarzaną w technologii SMR/MMR. Orlen jest rafinerią ropy naftowej i dystrybutorem paliw. SGE zajmuje się rozwojem i wdrażaniem zeroemisyjnych technologii energetycznych” – poinformowała Komisja w opublikowanym komunikacie.

KE stwierdziła, że powstanie spółki nie budzi obaw o konkurencję, „biorąc pod uwagę jego bardzo ograniczony wpływ na rynek”.

PODCASTY I GALERIE