KE: Wspólna polityka rolna oszczędna, ale bardziej przyjazna dla środowiska

Kraje członkowskie będą miały większą swobodę w rozdzielaniu środków na WPR. Priorytetem ma być wspieranie małych i średnich gospodarstw rolnych, które stanowią większość w sektorze rolnym UE oraz pomoc dla młodych rolników - wynika z poniedziałkowej prezentacji założeń nowej WPR oraz komunikatu KE.

PAP
KE: Wspólna polityka rolna oszczędna, ale bardziej przyjazna dla środowiska

Fot. PAP / Wiktor Dąbkowski

„W nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 kraje członkowskie będą miały większą swobodę w rozdzielaniu środków z budżetu na Wspólną Politykę Rolną” – powiedział w poniedziałek na prezentacji nowych założeń WPR dyrektor generalny UE ds. rolnictwa Jerzy Plewa. Przyznał on, że budżet UE na WSP będzie mniejszy o ok. 5 proc. wyniesie 365 mld euro (dla wszystkich krajów członkowskich – PAP). „Polska dostanie jednak tylko 0,9 proc. mniej, podczas gdy cięcia dla innych państw wynoszą średnio 3,9 proc.- zapewnił.

Z założeń zmodyfikowanej WPR wynika, że państwa członkowskie będą miały możliwość przesunięcia do 15 proc. środków przydzielonych z filaru płatności bezpośrednich do filaru rozwoju obszarów wiejskich i odwrotnie, tak, aby zapewnić finansowanie priorytetów i działań określonych dla tych filarów.

Państwa członkowskie, aby dostać pieniądze, będą musiały napisać plany strategiczne, w których określą, w jaki sposób zamierzają osiągnąć najważniejsze cele gospodarcze, środowiskowe i społeczne. „Plany zatwierdzać będzie KE, aby zapewnić ich spójność i ochronę jednolitego rynku – czytamy w informacji KE.

Priorytetem WPR będzie wspieranie małych i średnich gospodarstw rolnych, które stanowią większość w sektorze rolnym UE oraz pomoc dla młodych rolników. Komisja, jak czytamy w informacji, „dąży do osiągnięcia bardziej sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich między państwa członkowskie w drodze konwergencji zewnętrznej”.

Nowa WPR zakłada też zmniejszenie płatności bezpośrednich dla rolników, których dochód roczny z gospodarstwa przekracza 60 tys. euro i ograniczone do maksymalnego limitu 100 tys. euro na gospodarstwo rolne. Tyle, że od dochodu rolnicy będą mogli odliczyć koszty zatrudnienia pracowników.

KE zakłada, że w przyszłej perspektywie małe i średnie gospodarstwa otrzymają wyższy poziom wsparcia na hektar. Państwa będą musiały też przeznaczyć, co najmniej 2 proc. swojego przydziału płatności bezpośrednich na pomoc młodym rolnikom, którzy zamierzają podjąć działalność. „Będzie to uzupełnione wsparciem finansowym na rozwój obszarów wiejskich oraz różnymi działaniami ułatwiającymi dostęp do gruntów i przenoszenie praw własności do gruntów” – czytamy w informacji KE.

Kolejnym priorytetem KE w nowej perspektywie finansowej ma być większe zaangażowanie w zakresie ochrony środowiska i ochrony klimatu. Poza tym każde państwo członkowskie będzie musiało oferować ekoprogramy wspierające rolników, którzy wykraczają poza obowiązkowe wymogi. I tak, co najmniej 30 proc. każdego krajowego przydziału środków na rozwój obszarów wiejskich ma być przeznaczonych na działania środowiskowe i klimatyczne.

Oprócz możliwości przesunięcia 15 proc. środków między filarami WPR państwa członkowskie będą także miały możliwość przesunięcia dodatkowych 15 proc. z filaru I do filaru II na finansowanie działań klimatycznych i środowiskowych (bez współfinansowania krajowego).

KE podkreśla, że osiągnięcie w 2019 r. porozumienia w sprawie przyszłego budżetu długoterminowego umożliwi płynne przejście z obecnego długoterminowego budżetu (2014–2020) do nowego, co zapewni „przewidywalność i ciągłość finansowania z korzyścią dla wszystkich”.

PODCASTY I GALERIE