KE wezwała Litwę i Polskę do wdrażania przepisów energetycznych

KE wezwała w czwartek Litwę i Polskę do pełnego wdrożenia do prawa krajowego przepisów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Regulacje te nakładają na państwa członkowskie obowiązek osiągnięcia do 2020 roku określonego poziomu oszczędności energii.

PAP
KE wezwała Litwę i Polskę do wdrażania przepisów energetycznych

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Poza Litwą i Polską upomnienie w tej sprawie dostało jeszcze 10 państw unijnych – Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Hiszpania, Finlandia, Węgry, Luksemburg i Portugalia. Tzw. uzasadniona opinia, którą KE wydała w tej sprawie wobec Litwy i Polski, jest drugim etapem postępowania mogącego prowadzić do pozwu przed Trybunał Sprawiedliwości UE.

Jak poinformowała KE, dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej miała zostać wdrożona do prawa krajowego do 5 czerwca 2014 roku.

Zgodnie z tymi regulacjami państwa członkowskie muszą w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2020 roku osiągnąć określony poziom oszczędności energii. Mają to zrobić poprzez wykorzystanie systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych działań ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, budynkach przemysłowych i transporcie.

Jedenaście państw członkowskich, którym KE przekazała opinie w tej sprawie, ma teraz dwa miesiące na wywiązanie się ze swoich obowiązków, czyli powiadomienie KE o przyjęciu przepisów wdrażających dyrektywę. Po upłynięciu tego czasu KE może podjąć decyzję o przekazaniu sprawy przeciwko tym krajom do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz złożyć wniosek o zastosowanie kar finansowych.

PODCASTY I GALERIE