KE przyznała 120 mln zł dla kolejnego odcinka połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa

Komisja Europejska potwierdziła przyznanie ponad 120 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko dla kolejnego dużego projektu z sektora energetyki.

pois.gov.pl
KE przyznała 120 mln zł dla kolejnego odcinka połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Inwestycja obejmuje budowę stacji elektroenergetycznej Siedlce Ujrzanów oraz linii elektroenergetycznej Miłosna-Siedlce Ujrzanów. Przedsięwzięcie jest częścią projektu pn. Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa, stanowiącego istotny element w tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii poprzez zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego. 

Powstanie linia elektroenergetyczna o długości ok. 90 km oraz o napięciu 400 kV relacji Miłosna–Siedlce Ujrzanów, a także stacja elektroenergetyczna „Siedlce Ujrzanów”. Region siedlecki pozyska zatem pierwszą stację, która umożliwi zmianę napięcia z 400 kV na 110 kV. Rozbudowa sieci przesyłowej w tej części Polski zwiększy gwarancję przesyłu energii elektrycznej, stworzy nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego regionu oraz zwiększy jego atrakcyjność inwestycyjną.

Do tej pory Komisja Europejska potwierdziła przyznanie unijnego wsparcia dla trzech (W1, W2 i W4), spośród sześciu odcinków Połączenia Elektroenergetycznego Polska-Litwa.

PODCASTY I GALERIE