KE: Polska dobrym wzorem w zakresie wydatkowania środków UE

Polska jest największym beneficjentem funduszy UE i przykładem dla innych, jeśli chodzi o wykorzystanie pieniędzy - powiedział komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn. Tylko z funduszu społecznego do Polski trafi 13 mld euro w latach 2014-2020.

PAP
KE: Polska dobrym wzorem w zakresie wydatkowania środków UE

Fot. Ewelina Mokrzecka

W piątek KE przyjęła Umowę Partnerstwa z Polską ws. inwestowania środków UE w latach 2014-2020; jest to dokument uzgadniany przez Komisję Europejską i kraje członkowskie, określający główne kierunki inwestowania środków unijnych z funduszy strukturalnych.

„Polska jest zdecydowanie największym beneficjentem funduszy UE i pod względem wykorzystania pieniędzy pokazowym przykładem dla innych. Polska na przykład zdecydowała wraz z nami zwielokrotnić wysiłki we wsparcie gospodarki. W kończącym się okresie finansowania było na to wydane 4 mld euro, w nowym okresie będzie to 18 mld euro (…) i jestem pewien, że to silnie przyczyni się do dalszego rozwoju kraju” – powiedział Hahn na konferencji prasowej w Brukseli.

Jak zauważył, KE negocjuje Umowy Partnerstwa ze wszystkimi 28 krajami członkowskimi, a umowy te są umowami „parasolowymi” dla funduszy strukturalnych: funduszu rozwoju obszarów wiejskich, funduszu rozwoju regionalnego, funduszu społecznego, funduszu spójności i funduszu rybołówstwa.

„Gdy wszystko razem podliczymy (dla wszystkich krajów UE), mówimy o inwestycjach rzędu 450 mld euro na okres 2014-2020” – podał komisarz. Zaznaczył, że nacisk w inwestycjach z funduszy strukturalnych zmienił się z inwestycji w infrastrukturę w kierunku wsparcia gospodarki, a także inwestycji w odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną.

W nowej perspektywie, mówił unijny komisarz, nacisk będzie położony także na zwiększanie kwalifikacji zawodowych. „Potrzebujemy wykształconych ludzi, mających doświadczenie i szerokie umiejętności po to, by sprostać tym wszystkim wyzwaniom, którym Europa obecnie stawia czoła” – podkreślił Hahn.

Z kolei unijny komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych Laszlo Andor zaznaczył, że Polska w nowej perspektywie UE będzie największym odbiorcą środków z Europejskiego Funduszu Społecznego; w latach 2014-2020 do Polski trafi z niego ponad 13 mld euro.

„Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego będą nadal odgrywały kluczową rolę w pomaganiu polskiej gospodarce w osiągnięciu większej produktywności, innowacyjności oraz walce z wykluczeniem społecznym” – powiedział Andor na konferencji prasowej w Brukseli.

Jak zaznaczył, przez ostatnie siedem lat dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego blisko milion bezrobotnych Polaków powróciło na rynek pracy, a wielu innych wzięło udział w szkoleniach lub dostało wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

„W najbliższych siedmiu latach Europejski Fundusz Społeczny ponownie będzie skoncentrowany na walce z bezrobociem, szczególnie jeśli chodzi o ludzi młodych, kobiety oraz osoby starsze” – zaznaczył unijny komisarz ds. zatrudnienia. Poinformował, że Polska dostanie dodatkowo 250 mln euro na walkę z bezrobociem młodych w regionach, gdzie przekracza ono 25 proc.

Andor zaznaczył, że inwestycje z EFS pomogą szukającym pracy Polakom dostosować swe umiejętności i kwalifikacje do potrzeb pracodawców; małym i średnim firmom pomogą z kolei sprostać nowym wyzwaniom poprzez inwestycje w zasoby ludzkie.

„Środki z EFS pomogą także zmodernizować system szkoleń skupiając się na konkretnych projektach, które wzmocnią współpracę między szkołami a firmami. Z kolei inwestycje w sektor ochrony zdrowia pomogą poprawić warunki życia polskich obywateli” – zaznaczył Andor.

Jak dodał, po raz pierwszy Umowa Partnerstwa z Polską zawiera zapisy dotyczące redukcji ubóstwa i wzrostu zatrudnienia w poszczególnych regionach kraju. „Postęp w tych kwestiach będzie monitorowany i mierzony zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym, tak by zoptymalizować inwestycje z EFS” – dodał unijny komisarz.

Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na tę sumę składają się pieniądze: z Polityki Spójności – ok. 82,5 mld euro, Wspólnej Polityki Rolnej – ok. 32,1 mld euro oraz ok. 5 mld euro w ramach takich programów jak np. Horyzont 2020 czy Erasmus.

Polska jako pierwsza przekazała projekt Umowy Partnerstwa do KE (10 stycznia), a jej negocjacje z KE rozpoczęły się 5 marca. Umowę taką Komisja przyjęła już wcześniej dla Danii i Niemiec. Wraz z Polską KE przyjęła też w piątek umowę dla Grecji.

PODCASTY I GALERIE