KE opublikowała listę projektów wspólnego zainteresowania dot. sieci energetycznych

KE opublikowała w czwartek zaktualizowaną listę projektów wspólnego zainteresowania, których realizacja ma pomóc połączyć europejskie sieci energetyczne. Znalazł się wśród nich również interkonektor gazowy Polska-Litwa (GIPL).

PAP
KE opublikowała listę projektów wspólnego zainteresowania dot. sieci energetycznych

Fot. gaz-system.pl

Projekty wspólnego zainteresowania (PCI) to ponadgraniczna infrastruktura, która łączy systemy energetyczne państw członkowskich. Komisja Europejska podkreśla, że mają one pomóc Unii Europejskiej w osiągnięciu celów polityki energetycznej i klimatycznej – zapewnić przystępną cenowo, bezpieczną i zrównoważoną energię dla wszystkich obywateli.

Przedsięwzięcia z listy muszą mieć znaczący wpływ na rynki energii i integrację rynku w co najmniej dwóch krajach UE. Projekty takie mogą korzystać z uproszczonego systemu zezwoleń i prawa do ubiegania się o fundusze UE z instrumentu „Łącząc Europę”.

Z opublikowanych przez KE dokumentów wynika, że na liście znalazły się m.in. połączenia międzysystemowe między Polską, Słowacją i Węgrami, w tym interkonektor polsko-słowacki i korytarz gazowy północ-południe we wschodniej Polsce. Za priorytetowe uznane zostało też połączenie gazowe między Polską a Danią (Baltic Pipe) oraz interkonektor gazowy Polska-Litwa (GIPL).

Projektem wspólnego zainteresowania został również rurociąg z Adamowa w Polsce do miasta Brody na Ukrainie, a także przedłużenie Ropociągu Pomorskiego. Za ważny uznano też m.in. korytarz gazowy z Turkmenistanu i Azerbejdżanu przez Gruzję i Turcję do Europy.

Lista została skrytykowana przez organizację ekologiczną Friends of the Earth Europe. „W ramach jednym ze swoich ostatnich działań Komisja (Europejska pod kierownictwem Jean-Claude’a) Junckera zdecydowała o wsparciu jeszcze większej liczby projektów związanych z gazem ziemnym, co przybliża nas o krok do załamania klimatu. Ta nowa lista jest kpiną ze zobowiązań UE, by uczynić Europę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, i obraża wszystkich, którzy głosowali i manifestowali na rzecz zdecydowanych działań na rzecz klimatu” – oświadczył Colin Roche z Friends of the Earth Europe.

Organizacja podkreśliła, że gaz ziemny jest paliwem kopalnym o dużej emisji, którego wykorzystanie nie jest zgodne z paryskim porozumieniem klimatycznym ani z celami klimatycznymi UE.

KE broni swojej listy, wskazując, że jej najnowsza, czwarta już wersja pokazuje wyraźnie kierunek odchodzenia od paliw kopalnych. „Na poprzedniej liście były 53 projekty gazowe, teraz jest ich 32. To bardzo jasna tendencja w zmniejszaniu finansowania infrastruktury gazowej na rzecz np. elektrycznej” – powiedziała na konferencji w Brukseli rzeczniczka KE Anna-Kaisa Itkonen.

Lista zostanie teraz przedstawiona Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim w Radzie UE do akceptacji. Jeśli się jej nie sprzeciwią, w ciągu dwóch miesięcy wejdzie w życie.

PODCASTY I GALERIE