KE chce wprowadzić w życie zasadę „równa płaca za taką samą pracę”

Komisja Europejska zamierza pracować nad wprowadzeniem w życie zasady, że za taką samą pracę wykonywaną w jednym kraju UE każdemu należy się taka sama płaca - zapowiedziała komisarz UE ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Marianne Thyssen.

PAP
KE chce wprowadzić w życie zasadę „równa płaca za taką samą pracę”

Fot. PAP/EPA / JULIEN WARNAND

We wtorek w Strasburgu Komisja Europejska przeprowadziła wstępną debatę na temat pakietu dotyczącego mobilności pracowników w UE, a także strategii rynku wewnętrznego.

W wywiadzie dla kilku dziennikarzy, w tym PAP, w Strasburgu Thyssen zapowiedziała, że do końca roku KE zbada, czy konieczna jest rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych z 1996 r. Pracownicy delegowani to tacy, którzy w ramach swojej umowy o pracę wyjeżdżają tymczasowo za granicę, aby tam pracować nadal dla swojego pracodawcy.

„Możliwe, że dokonamy rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych, aby zakotwiczyć w niej zasadę +równa płaca za taką samą pracę w tym samym miejscu+” – powiedziała komisarz. „Mam poparcie wszystkich komisarzy, by urzeczywistnić tę zasadę” – dodała.

Zastrzegła, że „nie chodzi o wprowadzenie płacy minimalnej w krajach UE, ale o równe traktowanie wszystkich pracowników”. „Komisja Europejska nie ma kompetencji, jeśli chodzi o wprowadzanie minimalnego wynagrodzenia. Należy jednak zapewnić, że np. pracownik delegowany, który pracuje w jednym kraju UE, będzie zarabiał tyle, co pracownik lokalny wykonujący taką samą pracę” – tłumaczyła.

Zgodnie z dyrektywą UE pracowników delegowanych powinny obowiązywać przepisy kraju, w którym pracują, dotyczące m.in. godzin pracy, minimalnego wynagrodzenia, minimalnej liczby płatnych dni wolnych czy norm BHP. Przepisy jednak czasem są łamane i obchodzone, a nierzadko pracownicy delegowani, szczególnie ze wschodnioeuropejskich krajów UE, pracujący za niższe stawki niż pracownicy miejscowi, uważani są w krajach przyjmujących za nieuczciwą konkurencję.

Według danych KE około 11 mln obywateli UE pracuje w innym kraju członkowskim. Z tego około 1,3 mln to pracownicy delegowani. Najwięcej pracowników delegowanych pochodzi z Polski; według KE nasz kraj wysyła do innych krajów Unii ok. 250 tysięcy osób. Niemcy, Francja i Belgia to państwa przyjmujące najwięcej pracowników delegowanych z innych państw unijnych.

Zdaniem niektórych komentatorów wprowadzenie zasady „równa płaca za taką sama płacę w tym samym miejscu” spowodowałoby, że w niektórych sektorach delegowanie pracowników przestałoby się firmom opłacać.

Thyssen przyznała, że dyskusja o rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych oraz wprowadzeniu zasady równej płacy za taką samą płacę nie będzie łatwa, bo zdania wśród krajów członkowskich są podzielone w tej sprawie.

„Są państwa, które mogą uważać podnoszenie poziomu ochrony socjalnej pracowników delegowanych za dodatkową barierę na wspólnym rynku dla usługodawców” – powiedziała.

„Nie chcemy rozgrywać krajów przeciw sobie (…). Każdy kraj członkowski deleguje pracowników. A niektóre mają też obawy związane z drenażem mózgów czy osłabieniem rynków pracy. Także w interesie krajów wysyłających powinno być to, by ich obywatele pracujący w innym państwie byli lepiej chronieni” – powiedziała komisarz.

Odrzuciła również sugestie, że lepsza koordynacja systemów ochrony socjalnej w UE czy zapewnienie równej płacy za taką samą pracę może być formą ukrytego protekcjonizmu i osłabić pozycję konkurencyjną UE.

„Nie dokonujemy wyboru między konkurencyjnością a ochroną socjalną. Zależy nam na jednym i drugim (…) Chcemy pogłębienia wspólnego rynku i ułatwienia mobilności pracowników – podkreśliła Thyssen. – Ale chcemy zorganizować to w uczciwy sposób. Wspólny rynek nie może być światem pozbawionym reguł”.

Strategia dotycząca pracowników mobilnych ma też na celu przeciwdziałanie nadużyciom i wykorzystywaniu systemu świadczeń socjalnych. „Swobodny przepływ pracowników nie oznacza nieograniczonego dostępu do wszystkich świadczeń socjalnych dla każdego, kto mieszka na terenie innego państwa członkowskiego” – podkreśliła Thyssen. Jak wskazała, niedawne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE potwierdziły, że można odmówić przyznania pewnych świadczeń socjalnych obywatelowi jednego kraju UE, który mieszka w innym kraju unijnym, ale w nim nie pracuje.

Takie zmiany wychodziłyby naprzeciw żądaniom Wielkiej Brytanii, która dąży do ograniczenia w Unii świadczeń socjalnych dla imigrantów z innych państw członkowskich.

PODCASTY I GALERIE