KE chce ułatwić rolnikom dostęp do kredytów

Komisja Europejska zaprezentowała w poniedziałek wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym rozwiązania, które mają ułatwić dostęp do kredytów dla rolników i przedsiębiorstw wiejskich. Model gwarancji kredytowych ma m.in. służyć młodym rolnikom.

PAP
KE chce ułatwić rolnikom dostęp do kredytów

Fot. BFL/Andrius Ufartas

„Instrument gwarancyjny dla rolnictwa stworzony przez EBI i zaprezentowany dzisiaj może być natychmiast przyjęty i wykorzystany przez państwa członkowskie” – mówił unijny komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan podczas odbywającej się w Brukseli debaty, na której przedstawiono te rozwiązania.

Nowy instrument ma poprawić dostęp do środków finansowych tym rolnikom, którzy chcą inwestować w wydajność swoich gospodarstw, marketing, czy inne działania. Państwa członkowskie UE, chcące wykorzystać możliwości oferowane przez EBI, będą mogły opracować instrumenty finansowe, które następnie będą oferowane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

To zupełnie nowe podejście, dotychczas bowiem rolnicy w ramach unijnych programów mogli liczyć głównie na dotacje. KE ma nadzieję, że dzięki gwarancjom kredytowym uda się uruchomić wiele inwestycji na wsi.

„Możemy wykorzystać pieniądze generowane przez te instrumenty finansowe do uruchomienia dużych inwestycji niezbędnych do restrukturyzacji sektora mlecznego w związku z zakończeniem kwotowania mleka, pomocy młodym rolnikom w rozpoczęciu kluczowych inwestycji, czy pomocy rolnikom i leśnikom w zakupie sprzętu do efektywniejszego korzystania z zasobów” – wskazywał komisarz.

Warunki pożyczek w ramach nowych instrumentów będą różne w zależności od kraju członkowskiego, ale KE spodziewa się, że ich koszty będą atrakcyjne dla kredytobiorców. Dotychczasowe doświadczenia z podobnych programów realizowanych np. w Rumunii pokazują, że rolnicy, którzy nie mieliby szans na kredyt, otrzymywali go dzięki gwarancji na zasadach rynkowych.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich państwa członkowskie UE i regiony mogą włączać instrumenty finansowe (np. fundusze gwarancyjne) w swoje wieloletnie programy rozwoju obszarów wiejskich. Warunkiem jest jednak wskazanie wcześniej użyteczności takiego działania. Do tej pory stolice bardzo skromnie z tej możliwości korzystały, według KE głównie ze względu na brak wiedzy o takich rozwiązaniach.

PODCASTY I GALERIE