KE chce recyklingu 70 proc. odpadów komunalnych do 2030 r.

Komisja Europejska zaproponowała w środę strategię i przepisy, które mają doprowadzić do recyklingu 70 proc. odpadów komunalnych i 80 proc. opakowań do 2030 r. KE chce też od 2025 r. zakazu składowania odpadów, które nadają się do recyklingu.

PAP
KE chce recyklingu 70 proc. odpadów komunalnych do 2030 r.

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Zaproponowana w czwartek przez KE strategia ma przekształcić unijną gospodarkę w gospodarkę bardziej obiegową, czyli taką, w której poziom odpadów obniżony jest do minimum, ponowne wykorzystanie i recykling produktów stanowi standardową praktykę, a ograniczone zasoby są eksploatowane z większą efektywnością.

Zdaniem KE, spełnienie zaproponowanych celów dotyczących recyklingu odpadów stworzyłoby 580 tys. nowych miejsc pracy, obniżyłoby popyt na drogie i rzadkie zasoby naturalne oraz uczyniło Europę bardziej konkurencyjną. Poza celami dla odpadów komunalnych i opakowań, KE wskazała cele dla redukcji odpadów morskich i wyrzucanej żywności.

„Żyjemy w liniowych systemach gospodarczych odziedziczonych z XIX wieku (…). Jeśli chcemy konkurować, musimy jak najlepiej wykorzystywać nasze zasoby, a to oznacza ich recykling do celów produkcyjnych, a nie zagrzebywanie ich w składowiskach jako odpadów. Transformacja w kierunku gospodarki obiegowej jest nie tylko możliwa, ale jest opłacalna, jednak nie stanie się to bez właściwej polityki. Cele na 2030 rok, które proponujemy, mają przyspieszyć przejście na gospodarkę obiegową i wykorzystanie szans biznesowych i zatrudnienia, jakie ona oferuje” – oświadczył komisarz UE ds. środowiska Janez Potocznik.

Z kolei komisarz UE ds. badań Maire Geoghegan-Quinn podkreśliła, że unijny program badawczy Horyzont 2020 wesprze kształtowanie efektywnej i zielonej gospodarki.

Poza strategią, KE zaproponowała w środę zmianę odpowiednich przepisów: ramowej dyrektywy o gospodarowaniu odpadami, dyrektywy w sprawie składowania odpadów i dyrektywy o odpadach opakowaniowych. Aby nowe przepisy weszły w życie, ich projekt musi jeszcze zatwierdzić Rada UE i Parlament Europejski.

W środę Komisja zaproponowała też inicjatywę na rzecz wsparcia zatrudnienia w „zielonej” gospodarce.

PODCASTY I GALERIE