KE będzie rozmawiała z Polską na temat interkonektora gazowego

Po tym, jak premierzy Litwy, Łotwy i Estonii zwrócili się w piątek do Polski i Unii Europejskiej o znalezienie rozwiązania kwestii sfinansowania interkonektora gazowego między Polską a Litwą, Komisja Europejska będzie prowadziła z Polską rozmowy w tej sprawie.

BNS
KE będzie rozmawiała z Polską na temat interkonektora gazowego

Fot. PAP

Komisarz kurujący kwestie energetyki Miguel Arias Canete spotka się z ministrem gospodarki Polski Januszem Piechocińskim w Katowicach.

„W planie spotkania oprócz innych pytań są także kwestie połączeń energetycznych, w tym takich, z których korzyść otrzymają państwa bałtyckie, kończąc swoją izolację, zwiększając integrację rynku i bezpieczeństwo dostaw” – napisano w komunikacie prasowym KE.

Interkonektor na Litwę jest jednym z projektów polskiej spółki GAZ-SYSTEM S.A., które w październiku 2014 roku zostały pozytywnie zaopiniowane do dofinansowania z unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF – „Łącząc Europę”). Oznacza to, że GAZ-SYSTEM S.A., wspólnie ze swym litewskim partnerem Amber Grid, może otrzymać w ramach CEF na budowę interkonektora 306 mln euro.

Przewidywane koszty budowy wynoszą 558 mln euro, z czego 422 mln euro wydatkowałaby strona polska, a 136 mln euro strona litewska.

Jak przypomina BNS, w sierpniu 2014 roku unijna Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) wydała decyzję o transgranicznej alokacji kosztów interkonektora. W ramach alokacji Polska otrzymałaby od trzech państw bałtyckich na ten projekt łącznie 85,8 mln euro, w tym 54,9 mln od Litwy, 29,4 mln od Łotwy i 1,5 mln od Estonii. Polska zażądała jednak większej rekompensaty – podała BNS, cytując źródła nieoficjalne.

Amber Grid spodziewa się, że jej inwestycja w interkonektor otrzyma z funduszy unijnych wsparcie w kwocie 80,3 mln euro. Prowadzący z Rembelszczyzny koło Warszawy do Jauniunai na Litwie gazociąg będzie miał długość 534 km, w tym na terytorium Polski 357 km.

PODCASTY I GALERIE