KE do 2020 roku wyda 30 mld na bezpieczeństwo, gospodarkę cyfrową i migrację

W latach 2018-2020 z budżetu flagowego, unijnego programu badań UE "Horyzont 2020" do wydania pozostało 30 mld euro. Komisja Europejska chce, żeby środki te przeznaczyć m.in. na badania nad zmianami klimatu, bezpieczeństwo, gospodarkę cyfrową i migrację.

PAP
KE do 2020 roku wyda 30 mld na bezpieczeństwo, gospodarkę cyfrową i migrację

Fot. BNS/Irmantas Gelūnas

Budżet programu „Horyzont 2020” to 77 mld euro. KE podkreśla, że umożliwił on dokonanie przełomowych odkryć dla rozwoju nauki, w tym planet poza układem słonecznym oraz fal grawitacyjnych. Komisja chce, żeby w ciągu najbliższych trzech lat pozostałe w budżecie 30 mld euro trafiło na badania w dziedzinie bezpieczeństwa, zmian klimatu, czystej energii, gospodarki cyfrowej oraz migracji.

„Sztuczna inteligencja, genetyka, technologia łańcucha bloków: nauka jest dziś fundamentem przełomowych innowacji. Europa jest światowym liderem w badaniach naukowych i rozwoju technologii i będzie odgrywać istotną rolę w pobudzaniu innowacyjności” – powiedział w piątek unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas.

2,7 mld euro ma trafić na działalność Europejskiej Rady ds. Innowacji na wsparcie innowacji wysokiego ryzyka, które potencjalnie mogą wygenerować wysokie zyski. Na badania nad niskoemisyjną, odporną na zmiany klimatu gospodarką KE chce przeznaczyć 3,3 mld euro, a na tzw. gospodarkę o obiegu zamkniętym 1 mld euro. Na cyfryzację i przekształcanie europejskiego sektora przemysłu i usług trafić ma 1,7 mld euro, a na badania nad bezpieczeństwem 1 mld euro. KE chce też przeznaczyć 200 mln euro na kwestie związane z migracją.

2,2 mld euro trafi na projekty energetyczne: odnawialne źródła energii, energooszczędne budynki, rozwiązania w zakresie elektromobilności i magazynowania energii elektrycznej, w tym 200 mln euro na wsparcie rozwoju i produkcji w Europie nowej generacji baterii elektrycznych.

Jednocześnie w ramach „Horyzontu 2020” finansowanie nadal będą otrzymywać badania podstawowe. Przyjęty w sierpniu roczny program prac Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok 2018 umożliwi przekazanie najlepszym naukowcom prawie 1,86 mld euro. Dodatkowe wsparcie o łącznej wysokości 2,9 mld euro w ciągu trzech lat otrzyma też program Maria Skłodowska-Curie, z którego finansuje się stypendia dla naukowców na wszystkich etapach kariery.

Nowy program prac ma przyczynić się także do wzmocnienia współpracy międzynarodowej. UE zainwestuje w to ponad 1 mld euro. Zamierza współpracować: z Kanadą w dziedzinie medycyny spersonalizowanej; ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Koreą Południową, Singapurem i Australią w dziedzinie automatyzacji transportu drogowego; z Indiami nad rozwiązaniami problemów związanych z wodą oraz z krajami afrykańskimi w zakresie bezpieczeństwa zaopatrzenia w żywność i energii ze źródeł odnawialnych.

„Horyzont 2020” to największy w historii unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji. Naukowcy, którzy biorą w nim udział, uczestniczyli w ważnych odkryciach naukowych, np. planet pozasłonecznych, bozonu Higgsa i fal grawitacyjnych, a 19 laureatów nagrody Nobla otrzymało wsparcie UE na badania naukowe przed otrzymaniem lub po otrzymaniu nagrody.

PODCASTY I GALERIE