Karta różnorodności: Spółki będą walczyły z dyskryminacją na rynku pracy

Kilkadziesiąt litewskich spółek, które we środę (3 października), podpisały „Kartę różnorodności” ( Diversity Charter) zobowiązały się walczyć z dyskryminacją na rynku pracy.

BNS
Karta różnorodności: Spółki będą walczyły z dyskryminacją na rynku pracy

Fot. BNS/Erikas Ovcarenko

Z najnowszych badań wynika, że pracownicy na Litwie bardzo często są dyskryminowani ze względu na wiek, niepełnosprawność oraz płeć.

Szefowa Stowarzyszenia Odpowiedzialnego Biznesu Lina Blaževičiūtė poinformowała, że dyskryminacja na pracy jest zjawiskiem powszechnym.

„Niestety liczba skarg pozostaje prawie taka sama. Dlatego musimy wykorzystać inne metody” – podkreśliła Blaževičiūtė.

Z badań przeprowadzonych przez Vilmorus wynika, że 57 proc. ankietowanych spotkało się z dyskryminacja ze względu na wiek. 37 proc. ze względu na niepełnosprawność, a 23 proc. – płeć.

Kartę podpisało prawie 30 spółek, w tym m.in. Barclays, Swedbank, Litewskie lotniska, Western Union, Rimi Lietuva, Telia Lietuva.

Karta różnorodności – jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Litwa jest 22 krajem członkowskim, gdzie inicjatywa zaczyna być wcielana w życie.

Karta jest dobrowolnym, pisemnym zobowiązaniem sygnatariusza (przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej) do wdrożenia rozwiązań na rzecz równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy. Sygnatariusz podejmuje się m.in. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, zapewnienia równości w zakresie wynagrodzenia, dostępu do pracy, awansów i szkoleń, prowadzenia wśród pracowników i współpracujących z nim podmiotów promocji i edukacji w zakresie promocji różnorodności. Z założenia zobowiązania podjęte poprzez podpisanie Karty Różnorodności wykraczają poza obowiązujące w tym zakresie ustawodawstwo, są jednak całkowicie dobrowolne, nie mają mocy prawnej, a ich przestrzeganie monitorowane jest na podstawie danych dostarczonych przez samych sygnatariuszy.

Pomysł stworzenia Karty Różnorodności pierwszy raz pojawił się w styczniu 2004 r. w raporcie francuskiego think tanku Institut Montaigne. Na podstawie raportu 22 października 2004 r., z inicjatywy Claudea Bébéara i Yazida Sabega, trzydziestu trzech sygnatariuszy podpisało Charte de la diversité en entreprise – pierwszą tego rodzaju w Europie. W następnych latach podobne karty zostały przyjęte w Hiszpanii, Austrii, Niemczech, Szwecji, Belgii i we Włoszech. 14 lutego 2012 r. Kartę Różnorodności przyjęto także w Polsce. Począwszy od 2004 r. narodowe Karty Różnorodności podpisało ponad 5000 podmiotów. Inicjatywa Karty Różnorodności jest wspierana i finansowana przez Unię Europejską

PODCASTY I GALERIE