Jest zgoda na sprzedaż PZU Lietuva

Litewska Rada Konkurencji wyraziła zgodę na sprzedaż przez wykres Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) akcji PZU Lietuva na podstawie umowy sprzedaży na rzecz Gjensidige Forsikring ASA z siedzibą w Oslo.

zw.lt
Jest zgoda na sprzedaż PZU Lietuva

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Tym samym spełnił się jeden z warunków zawieszających transakcji.

Sprzedaż akcji PZU Lietuva nastąpi po spełnieniu pozostałych warunków zawieszających, podano w komunikacie, który opublikował portal isbnews.pl.

Na początku lutego PZU zawarło umowę sprzedaży 99,879 proc. akcji spółki UAB DK PZU Lietuva na rzecz Gjensidige Forsikring (Norwegia) za kwotę 54 mln euro powiększoną lub pomniejszoną o różnicę pomiędzy kwotą aktywów netto, a szacowaną kwotą aktywów netto oraz ewentualną kwotę wyrównania nadwyżki kapitałowej.

PODCASTY I GALERIE