Jest zgoda na podział obowiązków w trakcie realizacji Rail Baltic

Na posiedzeniu rady nadzorczej spółki Baltic Joint Venture RB Rail, którą tworzą trzy kraje bałtyckie, uzgodniono model zamówień publicznych i podziału obowiązków w trakcie realizacji projektu Rail Baltica.

zw.lt
Jest zgoda na podział obowiązków w  trakcie realizacji Rail Baltic

Fot. Archiwum

W istocie, chodzi o odblokowanie spraw, które groziły krajom bałtyckim utratą tych środków. Komisja Europejska w zeszłym roku przeznaczyła dla nich na ten projekt 106 mln euro, a w tym roku – 191 mln euro.

Wszystkie zakupy będą podzielone na trzy grupy.

Wcześniej przewodniczący Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego Michael Cramer powiedział, że trzy kraje bałtyckie mogą stracić przydzielone im fundusze, jeśli nie uzgodnią projektu przebiegu i budowy Rail Baltica.

Zaznaczył też, że nie rozumie postawy Litwy, która opowiadała się za ogłaszaniem samodzielnie przetargów na budowę swojego odcinka trasy.

Tymczasem Łotwa wyrażała sprzeciw na model zakupów. Ponieważ siedziba RB Rail mieści się na Łotwie, to do budżetu tego kraju miały trafiać także wpływy z podatku VAT od zakupionych usług i materiałów.

PODCASTY I GALERIE