Jest projekt Ustawy o wprowadzeniu euro na Litwie

Ministerstwo Finansów przedstawiło Rządowi projekt Ustawy o wprowadzeniu euro na Litwie. W opinii szefa resortu Rimantasa Šadžiusa, Ustawa rozwieje obawy społeczeństwa, że wskutek przystąpienia do strefy euro część mieszkańców straci, zaś część się wzbogaci.

BNS

Projekt Ministerstwa Finansów zakłada, że po wprowadzeniu euro, wymiana litów na nową walutę bez żadnych ograniczeń, bezpłatnie i bezterminowo, będzie prowadzona w Centralnym Banku Litwy, zaś banki komercyjne i Poczta Litewska będą prowadziły wymianę przez 6 miesięcy. Następnie, przez kolejne pół roku, wymiana będzie odbywała się w filiach banków komercyjnych, zatwierdzonych przez Centralny Bank Litwy.

Po upływie 6 miesięcy od wprowadzenia euro za wymianę monet litów i centów litewskich, banki mogą wprowadzić prowizję, albo je nie wymieniać. Bank Centralny będzie wymieniać monety bezpłatnie i bezterminowo.

W oparciu o rozwiązanie Łotwy, banki mogą żądać, by klient, który chce wymienić na euro 15 tys. litów, informował placówkę zawczasu. Poczta Litewska będzie mogła ustalić inny limit kwoty.

Wymiana litów zdeponowanych na kontach bankowych będzie bezpłatna.

Zasada podawania dwóch cen towarów i usług zacznie obowiązywać po upływie 30 dni od ustalenia kursu wymiany lita na euro przez Radę Unii Europejskiej i w terminie 6. miesięcy od dnia wprowadzenia euro. Obowiązek podwójnego podawania cen ma chronić konsumentów przed ewentualnymi nadużyciami ze strony sprzedawców.

Rozliczenia w dwóch walutach będą prowadzone w terminie 15 dni od wprowadzenia euro, zaś reszta będzie wydawana w euro.

PODCASTY I GALERIE