Izabela Felczak-Poturnicka – przewodniczącą Rady Nadzorczej PKN Orlen

W piątek (2 lutego) akcjonariusze PKN Orlen uchwalili gólny katalog celów zarządczych decydujących o części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki jak również zmiany w statucie rozszerzające zakres działalności, dokonali też zmian w składzie Rady Nadzorczej.

zw.lt
Izabela Felczak-Poturnicka – przewodniczącą Rady Nadzorczej PKN Orlen

Fot. PAP / Leszek Szymański

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie większością głosów zaakceptowało projekt uchwały zgłoszonej przez Ministerstwo Energii zawierającej zmiany do uchwały NWZ ze stycznia 2017 roku dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu. Podjęta uchwała uszczegóławia cele zarządcze na 2017 oraz wprowadza cele na 2018 rok.

Do celów zarządczych zaliczane są między innymi: wzrost zysku operacyjnego i zysku operacyjnego przed amortyzacją, zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rozwój, wzmocnienie efektywności kosztowej, utrzymanie optymalnego poziomu zadłużenia, zwiększenie zwrotu z inwestycji dla akcjonariuszy czy operacjonalizacja planu działań w zakresie pozyskiwania, rozwoju i wdrażania innowacji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Krzętowską, Panią Angelinę Sarotę i Pana Adriana Dworzyńskiego oraz powołało zasiadającą już w RN Panią Izabelę Felczak-Poturnicką na Przewodniczącą Rady oraz Panią Agnieszkę Biernat-Wiatrak, Panią Jadwigę Lesisz oraz Panią Małgorzatę Niezgodę do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusze dokonali także zmian w statucie spółki, pozwalających na modyfikacje modelu zakupowego artykułów pozapaliwowych dla stacji paliw poprzez rezygnację z zakupów w hurtowniach, na rzecz bezpośredniego zaopatrzenia u producentów, co zgodne jest ze strategią segmentu detalicznego Spółki.

Kim jest nowa przewodnicząca?

Izabela Felczak-Poturnicka jest absolwentką ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów doktoranckich z zakresu zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2005 r. jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest także autorką oraz współautorką materiałów naukowych z zakresu ekonomii. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemów zarządzania jakością ISO 9001.

Obecnie radca ministra koordynujący prace zespołu polityki właścicielskiej w Ministerstwie Energii. W latach 2005-2016 pełniła różne funkcje w Ministerstwie Skarbu Państwa. W 2016 roku pełniła obowiązki prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Jako przedstawiciel Skarbu Państwa zasiadała w Radach Nadzorczych: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., ZEW Niedzica S.A., MERAZET S.A., Z.Ch. ZACHEM S.A. oraz MERITUM BANK ICB S.A.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami strategicznymi. Brała udział przy realizowaniu wielu transakcji na rynku kapitałowym, m.in. wprowadzenie na warszawką giełdę spółek GPW S.A., JSW S.A., PZU S.A. Posiada doświadczenie w zakresie audytu finansowego, wdrażania programów restrukturyzacyjnych oraz oceny efektywności prowadzonych w spółkach projektów inwestycyjnych.
Pani Izabela Felczak-Poturnicka od 30 czerwca 2017 roku jest członkiem Rady Nadzorczej PKN ORLEN.

PODCASTY I GALERIE