IX Europejski Kongres Gospodarczy rozpoczął się w Katowicach

W Katowicach rozpoczęła się IX edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej imprezy gospodarczej w naszej części Europy. Przez trzy dni uwaga polityków i biznesmenów skupi się na Śląsku i katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

PAP
IX Europejski Kongres Gospodarczy rozpoczął się w Katowicach

Fot. PAP/Andrzej Grygiel

Sesja otwierająca kongresu, „Inna Europa w innym świecie”, z udziałem byłych premierów rządów Polski, Czech, Słowacji oraz Litwy, Jerzego Buzka, Jana Fischera, Mikulasa Dzurindy i Andriusa Kubiliusa, a także Konrada Szymańskiego, sekretarza stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, miała odpowiedzieć na pytanie o nową wizję Europy w kontekście ostatnich przemian politycznych, przechylających Stary Kontynent w kierunku populizmu i izolacjonizmu.

Krajobraz gospodarczy po Brexicie, prawdopodobieństwo innych ruchów odśrodkowych wewnątrz Unii Europejskiej czy realizacja polityki Europy dwóch prędkości to – zgodnie z diagnozą uczestników sesji – jedne z najważniejszych wyzwań, z którymi będzie musiała zmierzyć się Europa.

– Na Litwie ufaliśmy w europejską integrację, dlatego nie mieliśmy większych wątpliwości przed wprowadzeniem euro. Bliska jest nam logika, że musimy być częścią zintegrowanej Europy. Do tej pory z każdego kryzysu Europa wychodziła jeszcze bardziej zintegrowana – ocenił Andrius Kubilius. – Dla nas Europa to nie tylko jednolity rynek, ale także fundament naszego bezpieczeństwa politycznego.

B. premier Litwy Andrius Kubilius akcentował wagę stabilności, bezpieczeństwa i przewidywalności Europy, a także atrakcyjności jej na zewnątrz – zgodnie z przykładem irlandzkim z lat 90. ub. wieku. Odnosząc się do wątku strefy euro zdiagnozował, że wspólna waluta jest nie tylko instrumentem monetarnym, ale i kwestią bezpieczeństwa w Europie. Oceniając współczesną kondycję UE wskazał z kolei, że choć Europa przechodzi kolejne kryzysy, to wychodzi z nich jeszcze bardziej zintegrowana.

PODCASTY I GALERIE