Inwestorzy: Ogólna ocena ustępującego rządu jest słaba

Według badania przeprowadzonego przez litewskie Stowarzyszenie Forum Inwestorów, zarządzający i przedstawiciele firm inwestujących na Litwie ocenili działalność odchodzącego rządu na 4,8 pkt z 10.

zw.lt
Inwestorzy: Ogólna ocena ustępującego rządu jest słaba

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

„Szalejący kryzys COVID-19 na Litwie i na całym świecie niewątpliwie wpływa na nastroje przedstawicieli biznesu, ale nie tylko pandemia doprowadziła do złego nastawienia inwestorów do działań rządu. Wyraźnie widać, że na niską ocenę rządu wpłynął ograniczony dialog między przedstawicielami biznesu a władzą, pochopne decyzje z końca ubiegłego roku oraz brak zmian w priorytetowych dla kraju obszarach, takich jak edukacja, sektor publiczny, polityka migracyjna, ochrona zdrowia” – twierdzi Rūta Skyrienė, dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Forum Inwestorów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest najlepiej oceniane przez inwestorów: 72% respondentów jest zadowolonych z jego działalności. Drugą najlepiej ocenianą instytucją jest Ministerstwo Obrony Kraju (68%), a trzecią – Ministerstwo Finansów (64%).

Jedną z największych negatywnych zmian była ocena Ministerstwa Transportu. W drugim kwartale w 2019 roku 58 proc. inwestorów oceniało instytucję pozytywnie, a w tym kwartale ocena wynosiła tylko 43%. Stosunek przedstawicieli biznesu do Ministerstwa Rolnictwa również bardzo się zmienił – w ubiegłym roku ponad połowa respondentów (54%) pozytywnie oceniła ten resort, podczas gdy w nowym badaniu tylko 38% respondentów poparło taką opinię.

Do najgorzej ocenianych instytucji należą Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu oraz Sejm. Działalność Ministerstwa Zdrowia tylko 36% badanych ocenia pozytywnie.

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu tylko 38% respondentów ocenia pozytywnie. Ocena Sejmu zmieniła się nieznacznie – 36 proc. zamiast 39% w II kwartale 2019 roku.

Badanie przeprowadza Stowarzyszenie Forum Inwestorów. We wrześniu i październiku ankietą objęto 57 przedstawicieli firm z kapitałem zagranicznych firm działających na Litwie.

PODCASTY I GALERIE