Gospodarka
wnp.pl

Inter RAO Lietuva wypłaci dywidendę w wys. 13 mln zł

Akcjonariusze Inter RAO Lietuva podczas WZA zatwierdzili skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy oraz zdecydowali o wypłacie 13 mln litów dywidendy, co daje 0,65 litów na akcję.

Podczas WZA akcjonariusze zdecydowali również, że nowym członkiem rady nadzorczej zostanie Natalia Ananieva.

,,Wchodząc na GPW deklarowaliśmy regularne wypłacanie dywidendy. Realizując tę politykę w ubiegłym roku wypłaciliśmy akcjonariuszom 27 mln litów. Decyzja WZA oznacza wypłatę kolejnych 13 mln litów. Będziemy się starali kontynuować taką politykę w przyszłości” – mówi Giedrius Balčiūnas, prezes Inter RAO Lietuva.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada 15 maja, a wypłata nastąpi 28 maja.

W 2013 roku skonsolidowane przychody Inter RAO Lietuva wyniosły 757,9 mln litów, EBITDA Grupy wyniosła 11 mln litów, a zysk netto wyniósł 2,7 mln litów.

Zysk podlegający podziałowi wynosi 13,1 mln litów, na co składa się 4,1 mln litów jednostkowego zysku netto INTER RAO Lietuva za 2013 r. oraz 9 mln litów zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.

W ubiegłym roku INTER RAO Lietuva wypłaciła w formie dywidendy 27 mln litów, co dało 1,35 litów na akcję.

Inter RAO Lietuva to grupa działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii elektrycznej na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na giełdzie energii Nord Pool Spot. Grupa na podstawie umów dwustronnych dostarcza energię elektryczną największym konsumentom w krajach bałtyckich, jest również właścicielem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie.

Od 2012 r. akcje spółki są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Spółka wchodzi w skład rosyjskiej grupy Inter RAO.


Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!