Inter RAO Lietuva wypłaci dywidendę w wys. 13 mln zł

Akcjonariusze Inter RAO Lietuva podczas WZA zatwierdzili skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy oraz zdecydowali o wypłacie 13 mln litów dywidendy, co daje 0,65 litów na akcję.

wnp.pl
Inter RAO Lietuva wypłaci dywidendę w wys. 13 mln zł

Fot. Wikipedia

Podczas WZA akcjonariusze zdecydowali również, że nowym członkiem rady nadzorczej zostanie Natalia Ananieva.

,,Wchodząc na GPW deklarowaliśmy regularne wypłacanie dywidendy. Realizując tę politykę w ubiegłym roku wypłaciliśmy akcjonariuszom 27 mln litów. Decyzja WZA oznacza wypłatę kolejnych 13 mln litów. Będziemy się starali kontynuować taką politykę w przyszłości” – mówi Giedrius Balčiūnas, prezes Inter RAO Lietuva.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada 15 maja, a wypłata nastąpi 28 maja.

W 2013 roku skonsolidowane przychody Inter RAO Lietuva wyniosły 757,9 mln litów, EBITDA Grupy wyniosła 11 mln litów, a zysk netto wyniósł 2,7 mln litów.

Zysk podlegający podziałowi wynosi 13,1 mln litów, na co składa się 4,1 mln litów jednostkowego zysku netto INTER RAO Lietuva za 2013 r. oraz 9 mln litów zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.

W ubiegłym roku INTER RAO Lietuva wypłaciła w formie dywidendy 27 mln litów, co dało 1,35 litów na akcję.

Inter RAO Lietuva to grupa działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii elektrycznej na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na giełdzie energii Nord Pool Spot. Grupa na podstawie umów dwustronnych dostarcza energię elektryczną największym konsumentom w krajach bałtyckich, jest również właścicielem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie.

Od 2012 r. akcje spółki są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Spółka wchodzi w skład rosyjskiej grupy Inter RAO.

PODCASTY I GALERIE