Inspekcja Podatkowa zwolniła z odsetek karnych 150 tys. mieszkańców

Państwowa Inspekcja Podatkowa umorzyła odsetki karne powstałe z tytułu zaległości podatkowych. Decyzja dotyczy 150 tysięcy mieszkańców i firm.

zw.lt
Inspekcja Podatkowa zwolniła z odsetek karnych 150 tys. mieszkańców

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

O umorzenie podatnicy zostali poinformowali osobiście. Każdy płatnik otrzymał informację drogą mailową.

Kwota umorzonych odsetek karnych stanowi ponad 7 milionów euro.

Obecnie dłużnicy powinni tylko zapłacić zaległe podatki – dokładną kwotę można poznać po podłączeniu się do systemu Mano VMI na stronie vmi.lt.

PODCASTY I GALERIE