Innowacje i bezpieczeństwo w energetyce wśród tematów kongresu Energi@21

Szefowie największych polskich firm energetycznych, eksperci oraz naukowcy z kraju i zagranicy wezmą udział w Poznaniu w pierwszym kongresie Energi@21. Tematami tego rozpoczynającego się we wtorek branżowego spotkania będą m.in. innowacje oraz bezpieczeństwo w energetyce.

PAP
Innowacje i bezpieczeństwo w energetyce wśród tematów kongresu Energi@21

Fot. Organizatorzy

Według organizatorów kongresu poznańskie spotkanie to jedno najważniejszych wydarzeń dla branży energetycznej w tym roku. Swój udział zapowiedzieli m.in. przedstawiciele PGE, Taurona, Enei, Energi i RWE oraz kilkuset gości, w tym ponad 40 prelegentów. Kongres rozpocznie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich 26 maja i potrwa dwa dni.

„Kongres będzie obejmował temat innowacji w przedsiębiorstwach energetycznych w każdym segmencie: dystrybucji, przesyle, wytwarzaniu i nowoczesnych formach sprzedaży energii elektrycznej” – powiedział PAP przewodniczący Rady Programowej kongresu, były prezes Urzędu Regulacji Energetyki dr hab. Mariusz Swora.

Dodał, krajowa gospodarka stoi przed dużym wyzwaniem związanym z innowacyjnością, aby wejść na wyższy poziom rozwoju. „Energetyka powinna wpisać się w ten nurt i podjąć wyzwania związane z innowacyjnością. Są to np. kwestie związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii, efektywności energetyki oraz wykorzystania technologii teleinformatycznych. To wymaga określonych nakładów inwestycyjnych, ale i większej otwartości. Mam nadzieję, że kongres będzie zaczynem nowego myślenia o energetyce” – mówił Swora.

Jedną z poruszanych kwestii ma być modernizacja sieci elektroenergetycznych w kraju, tak aby były gotowe na podłączenie tzw. rozproszonych źródeł energii. Energetycy porozmawiają też o nowych sposobach magazynowania energii.

Podczas panelu prowadzonego przez b. wicepremiera Janusza Steinhoffa eksperci zastanowią się nad wykorzystaniem węgla w kontekście polityki dekarbonizacji w strategii unii energetycznej oraz kosztach i korzyściach wynikających z przejścia na źródła energii inne niż węgiel.

Tematy paneli dotyczą też m.in. społeczno-gospodarczych wymiarów funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego XXI wieku oraz wpływu liberalizacji i polityki klimatycznej na innowacyjność firm energetycznych. W planach jest dyskusja o pozycji tego typu firm w Europie Środkowej i Wschodniej.

„Dyskusje nie będą czysto akademickie. Uczestniczyć w nich będą wybitni naukowcy i praktycy różnych dyscyplin wiedzy i życia gospodarczego z Polski i zagranicy, bo innowacyjność rodzi się z twórczych połączeń różnych doświadczeń” – uważa Swora.

Wśród przeszło 40 prelegentów są eksperci z Włoch, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii, Niemiec i Islandii. „Zgromadziliśmy w jednym miejscu niezwykle ciekawych ekspertów o światowej renomie. Chcemy wspólnie zmierzyć się z najważniejszymi pytaniami, przed jakimi stoi branża energetyczna” – przekazał PAP prezes Enei Krzysztof Zamasz. Enea jest gospodarzem Kongresu.

Międzynarodowy Kongres Naukowo-Przemysłowy Energi@21 „Innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne” będzie towarzyszył Międzynarodowym Targom Energetyki Expopower, które odbędą się w dniach 26-28 maja.

PODCASTY I GALERIE