Ile wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kraju w trzecim kwartale?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kraju w trzecim kwartale br. wyniosło 1 799 EUR przed podatkami i było o 1% wyższe niż w drugim kwartale - podał Departament Statystyki. Na zmiany miały wpływ wyższe nakłady pracy, wahania sezonowe, zmiany liczby dni roboczych i inne przyczyny.

BNS
Ile wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kraju w trzecim kwartale?

Fot. BNS/ Vygintas Skaraitis

Wynagrodzenia wzrosły w sektorach zarządzania publicznego i obronności, ubezpieczenia, zakwaterowania i sektorze gastronomicznym. Tymczasem spadły w sektorze nieruchomości, w spółkach z branży energetyki.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto wyniosło 1 126,7 EUR i było o 0,9% wyższe niż w drugim kwartale br. Tymczasem realne płace w ciągu kwartału spadły o 4,2%, w sektorze publicznym – o 5,5%, w prywatnym – o 3,5%.

W ciągu roku wynagrodzenie realne spadlo o 9,3%: w sektorze publicznym – o 11,3%, w prywatnym – o 8,3%.

PODCASTY I GALERIE