Ignitis na polskim rynku

Litewska spółka skarbu państwa Ignitis dokonała ekspansji na polski rynek dostaw prądu i gazu dla klientów biznesowych.

Ignitis na polskim rynku

Fot. BNS/Erikas Ovčarenko

W 2017 roku została powołana spółka – córka Ignitis Polska. Od tej pory spółka zależna prowadziła handel energią elektryczną na giełdzie, zaś w 2019 roku wkroczyła na rynek hurtowy gazu. Kierunki strategiczne na lata 2019 – 2030 Grupy Ignitis, w tym Ignitis Polska to ukierunkowanie działań na międzynarodowy wzrost poprzez strategiczne wytwarzanie energii, w tym zielonej energii oraz rozwój organizacji komercyjnej i tworzenie nowych źródeł energii, poprawa obsługi klienta, jakości infrastruktury, utrzymywanie najwyższych, przejrzystych standardów w działaniach Grupy Ignitis.

Dyrektorem zarzadzaj¹cym Ignitis Polska jest Marek Musiła, zaœ przewodniczącą zarządu – Diana Kazakiewicz, kierownik Regionu – Polska Ignitis Group.

PODCASTY I GALERIE