Ignalińska Elektrownia Atomowa nie wywiązuje się z terminów

Europejski Trybunał Obrachunkowy chce zaprzestać programy finansowania zamknięcia Ignalińskiej Elektrowni Atomowej po 2020 roku. Decyzja ta miałby również dotyczyć elektrowni w Bułgarii i Słowacji.

Ignalińska Elektrownia Atomowa nie wywiązuje się z terminów

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Zamknięcie elektrowni atomowych nadal może być finansowane z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, ale strony powinny zobowiązać się do ścisłego przestrzegania warunków określonych projektów i same finansować część prac.

Jak zaznaczył Phil Wynn Owen, przedstawiciel Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, istnieją obawy, że była opóźniona realizacja głównych projektów, związanych z przerwaniem eksploatacji reaktorów jądrowych, nadal istnieją braki w finansowaniu i nadal brak odpowiedniego postępu, jeżeli chodzi o utylizację odpadów promieniotwórczych.

Według szacunków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, do zamknięcia Ignalińskiej Elektrowni brakuje jeszcze ponad 1,5 miliarda euro, dwukrotnie więcej – do całkowitej utylizacji odpadów promieniotwórczych.

Zamknięcie elektrowni atomowych było jednym z warunków wstąpienia Litwy, Bułgarii oraz Słowacji do UE. Ponieważ zobowiązanie stało się wielkim obciążeniem finansowym dla państw, w 1999 roku UE zgodziła się na pokrycie kosztów zamknięcia siłowni.

Ogólnie pomoc finansowa UE na zamknięcie elektrowni ignalińskiej do 2020 roku wyniesie 3 mld 800 tys euro.

PODCASTY I GALERIE